Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére

A világháló egy olyan dinamikusan fejlődő virtuális környezet, melynek előnyeit az üzleti életben résztvevők is megpróbálják kiaknázni. Az értékesítés elektronikus formája kényelmes a vállalkozások és a fogyasztók számára is, de utóbbiaknak számos kockázattal is számolniuk kell. Az online – távolsági – ügyletkötések során a felek nincsenek egyidejűleg és fizikailag jelen, ezért a gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévő vásárló információs hiányát jogszabályi előírások igyekeznek ellensúlyozni. Ezen jogszabályi rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi hatóság évente visszatérően, kiterjedt vizsgálati szempontrendszer alapján ellenőrzi.

A több hónapon keresztül tartó témavizsgálat lefolytatására okot adó körülmények azonban az elmúlt években megváltoztak. Amíg régebben ugyanis az internet megjelenésének újdonságával, ismeretlenségével volt magyarázható a hatósági jelenlét ezen a területen, addig manapság azért van igény hatósági ellenőrzésekre, mert a fogyasztók széles körében mindinkább készségszintűvé és ezáltal tömegessé vált az elektronikus kereskedelemben való részvétel.

A témavizsgálat során kialakult 70%-os kifogásolási arány – első látásra – magasnak tűnhet. Abból a szemszögből tekintve azonban, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elektronikus kereskedelem területét célzó ellenőrzéseinek kifogásolási aránya 2004 óta minden esetben meghaladta a 80%-ot, az idei év során tapasztalt érték kedvező tendenciaként értékelhető.

Pozitív tapasztalat az ismételt ellenőrzések tekintetében, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent azon vállalkozások aránya, akik nem tettek eleget a feltárt jogsértések megszüntetésére irányuló hatósági kötelezésnek.  Mindemellett egyre emelkedik azon cégek száma, amelyek a jogszabályban előírt kötelezettségek jobb megismerése, a jogkövető magatartás kialakítása, a webáruház fogyasztóvédelmi szempontból kifogástalannak tekinthető működtetésének megteremtése érdekében a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak tájékoztatás kérése céljából. A fogyasztói tudatosság is nagy mértékben nőtt a vizsgált területen, az interneten vásárlók évről-évre gyarapodó tömege ugyanis nem csak egyre magabiztosabban használja a virtuális teret  a szükséges termékek, illetve szolgáltatások beszerzésére, hanem az őt megillető jogokkal kapcsolatban is egyre szélesebb körű ismeretekkel rendelkezik.

Mindazonáltal az idei évben lefolytatott témavizsgálat keretében is előfordult, hogy egyes vállalkozások úgy vélték, hogy a fogyasztói jogok szabadon korlátozhatóak, illetve akár ki is zárhatóak. Több webáruház honlapja például nem csak hiányosan, de megtévesztően is tájékoztatott az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban. Az írásbeli megerősítés átadásának és a jótállásköteles termékek esetében a jótállási jegy kiállításának kötelezettsége pedig nem egy vállalkozás számára még ismeretlen vagy éppen elhanyagolható jogszabályi előírásnak tűnhet. Ezen körülményekre tekintettel a fogyasztóvédelmi hatóság a jövőre nézve is indokoltnak tartja éves témavizsgálat lefolytatását az elektronikus kereskedelem területén.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.