Jelentés a csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja kizárólag a forgalomban még megtalálható, – a termékbiztonsági hiányosság alapján, mintavétel és laborvizsgálat nélkül, a helyszínen, szemrevételezéssel megállapíthatóan – veszélyes csecsemő és kisgyermek ruházati termékek forgalomból való kiszűrése volt.

Az utóbbi években végzett rendszeres ellenőrzések, valamint az NFH honlapján és a sajtóban megjelenő tájékoztatások hatására a gyártók és a kereskedők jobban odafigyelnek az előírásokra, ezért az újonnan gyártott és forgalomba hozott gyermekruhák már többnyire megfelelnek a vonatkozó biztonságossági előírásoknak. Veszélyes termékek elsősorban a régebbi gyártású termékek között találhatóak még.

A hazai gyártók és kereskedők korábban többször sérelmezték, hogy a termékbiztonsági szabvány kizárólag angol nyelven érhető el számukra. Pozitív változás, hogy novemberben megjelent a szabvány magyar nyelven is, ezáltal egyre több gyártó és kereskedő ismerheti meg az biztonságossági előírásokat.

A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek megbízhatóak, biztonságosak legyenek. Annak érdekében, hogy az e korosztály részére valamilyen szempontból veszélyes, nem biztonságos ruházati termékek forgalmazása megszüntetésre, de legalábbis visszaszorításra kerüljön, a hatóság folyamatos kontrollja mellett a fogyasztói tudatosság növelésére is szükség van.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a jövőben is kiemelt feladatának tekinti, hogy a legkiszolgáltatottabb korosztály számára forgalmazott termékek biztonságosak legyenek, ezért továbbra is szükségesnek tartjuk a következő években a rendszeres, átfogó, hatékony ellenőrzéseket, termékbiztonsági vizsgálatokat, a veszélyes termékek forgalomból való kiszűrését.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.