Jelentés a cigaretták kátrány, nikotin és szán-monoxid hozamának, valamint csökkentett gyúlékonysági képességének laboratóriumi ellenőrzéséről

A vonatkozó jogszabály felső határt szab a cigaretta főfüstjének kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmára, valamint kötelezi a gyártót a tényleges kibocsátás feltüntetésére.
A vizsgálat célja tehát a jelölésként feltüntetett koncentráció-adatoknak, valamint a határértékek betartásának ellenőrzése volt.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2012-ben a kereskedelemben található cigarettákat laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá. A vonatkozó jogszabály felső határt szab a cigaretta főfüstjének kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmára, valamint kötelezi a gyártót a tényleges kibocsátás terméken való feltüntetésére.

Kémiai vizsgálattal ellenőriztük, hogy a jelölésként feltüntetett koncentráció-adatokat és a jogszabályi felső határértékeket a gyártók betartották-e.

Az ellenőrzés során 69 minta került vizsgálatra, mely széles márkaspektrumot ölelt fel. A kiválasztott termékek feltüntetett koncentráció értékei alapján megállapítható, hogy a vizsgálatba a legalacsonyabb hozamoktól a legmagasabb hozamokig csaknem a teljes termékpaletta bevonásra került, így minden „erősségi” kategória ellenőrzés alá esett.
A témavizsgálat keretében ellenőriztük a cigaretták csökkentett gyúlékonysági képességét, 68 termék közül egy nem elégítette ki a jogszabályban előírt követelményeket, 1 termék pedig csak a mérési bizonytalanság figyelembevételével felelt meg az előírásnak.

A vizsgálattal megállapítottuk, hogy a vizsgált termékek vonatkozásában a gyártók betartják a követelményeket, sőt tendenciáját tekintve a megengedetthez képest is az alacsonyabb értékek dominálnak a termékek kátrány, nikotin és szén-monoxid értékekeit illetően. Ez utóbbiban feltehetően jelentős szerepe van a hatósági monitoring vizsgálat szigorú rendjének is, így az eredményektől függetlenül, az uniós kötelezettségnek eleget téve, a következő években is folytatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a cigaretta termékek ellenőrzését.

A viizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.