Jelentés a bőrrel érintkező fémtárgyak, bőrtárgyak vizsgálatáról

Célunk egyrészt a kereskedelmi forgalomban kapható, bőrrel érintkező fémtárgyak nikkel kibocsátásának laboratóriumi vizsgálata, másrészt festett bőrtárgyak veszélyes azoszínezékkel való kezelésének kimutatása volt. Ezeken keresztül ellenőriztük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek.

Vizsgálatainkhoz összesen 30-féle termék érkezett a laboratóriumba.

A minták közül 14 db volt a különösen nagy kockázatot jelentő (átszúrt testrésszel közvetlenül érintkező) termék – fülbevaló, piercing. Ezek mindegyike megfelelt a vonatkozó rendelet követelményeinek a nikkel kioldódási sebesség tekintetében.

A 12 db egyéb fém, illetve fémet is tartalmazó tárgy (gyűrűk, karkötők, láncok és medálok) szintén kielégítette a rendelet előírásait.

A kioldódó nikkeltartalom vonatkozásában mutatkozó megfelelőség ellenére is, a bőrrel közvetlenül, hosszútávon érintkező fémtárgyak vizsgálata továbbra is érdeklődésre tarthat számot. Az immár ötödik éve rendszeresen megrendezésre kerülő nyílt laboratóriumi napok jóval nagyobb mintaszámot felölelő tapasztalatai alapján ugyanis a vizsgált bizsuk és főleg szemüvegkeretek átlagosan 18%-os kifogásolási arányt mutatnak. A napjainkban egyre nagyobb méreteket öltő allergiás panaszok figyelembe vételével ez az arány nem elhanyagolható.

Az ellenőrzött 6 db bőrből készült termék vizsgálatánál azonban 3 esetben is találtunk jelentős mennyiségű, tiltott azoszínezék használatára utaló aromás amint.

Laboratóriumunkban első ízben került sor festett bőrtárgyak vizsgálatára. Az eredmények tanúsága szerint ezt a termékkört feltétlenül szükséges a későbbiekben is, ha lehet növekvő mintaszámban figyelemmel kísérni, ellenőrizni.

A viizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.