Jelentés a bőrrel érintkező bőrtárgyak soronkívüli vizsgálatáról

Az idei év első felében a bőrrel érintkező festett bőrtárgyak tiltott azoszínezék tartalmának kimutatására irányuló, laboratóriumunkban folytatott vizsgálatok nagymértékű (50%-os) kifogásolási arányt mutattak. Ezért ezen termékcsoport ismételt, kiemelt ellenőrzésének szükségessége merült fel.

Jelen vizsgálatunk célja, az eddigiek folytatásaként további, a kereskedelmi forgalomban kapható, bőrrel érintkező festett bőrtárgyak veszélyes azoszínezékkel való kezelésének kimutatása, mely által ellenőrizzük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek.

Soron kívüli vizsgálatainkhoz összesen 10-féle termék érkezett a laboratóriumba.

Az ellenőrzött 10 db festett bőrből készült termék vizsgálatánál 1 esetben találtunk jelentős mennyiségű, tiltott azoszínezék használatára utaló aromás amint. Ebben az esetben tehát a minták 10%-a volt kifogásolt. A viszonylag kis mintaszám miatt azonban érdemes az eredményeket a korábbi ellenőrzéssel összegezve értékelni.

Összesítve a 2012. évi vizsgálatokról elmondható, hogy az összesen ellenőrzött 16 db bőr mintából 4 db (25%) nem felelt meg az előírásoknak.

Az eredmények tanúsága szerint ezt a termékkört feltétlenül szükséges a későbbiekben is, ha lehet növekvő mintaszámban figyelemmel kísérni, ellenőrizni, tekintettel a nagy egészségügyi kockázat mellett mutatkozó jelentős kifogásolási arányra.

A viizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.