Jelentés a bitumenes zsindelyek és hullámlemezek forgalmazási körülményeinek ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése a bitumenes zsindelyek és hullámlemezek forgalmazási előírásainak betartására, a megfelelőség igazolás meglétére, tartalmára, valamint a CE jelölés feltüntetésére irányult. A témavizsgálathoz csatlakozó katasztrófavédelmi hatóság piacfelügyeleti ellenőrzésének célja annak megállapítása volt, hogy a bitumenes zsindelyek és hullámlemezek forgalmazása megfelel-e az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak.

Összesen 148 helyszínen 35 311 db bitumenes zsindely és hullámlemez forgalmazási körülményeit ellenőrizte a fogyasztóvédelmi és a katasztrófavédelmi hatóság. A vizsgálat tapasztalatai szerint a termékek 45%-a került kifogásolás alá.
A jelenlegi témavizsgálat tapasztalatai alapján minimálisra csökkent a megfelelőség igazolás nélkül forgalmazott építési termékek száma (0,4%).

A próbavásárlások során a próbavásárolt termékek 6%-ához (15 db) nem adták át a forgalmazáshoz szükséges megfelelőség igazolást a felügyelők részére. A próbavásárlások során 1 üzletben nem adtak szabályszerű nyugtát, vásárlói megkárosítás nem történt.

A legtöbb szabálytalanság a rendelkezésre álló szállítói megfelelőségi nyilatkozatok tartalmi hiányossága volt, ami az összes vizsgált termék 42%-át érintette. A 14 994 darab hiányos szállítói megfelelőségi nyilatkozattal forgalmazott bitumenes termék az összes kifogásolt termék 93%-a.

Az ellenőrzött építési termékek 1%-án (339 db) nem tüntették fel az előírt CE jelölést.
 
A hatóság által jelzett hiányosságokat a kereskedők legtöbb esetben az ellenőrzés ideje alatt pótolták, ahol erre nem volt mód, felhívták a szállítók figyelmét a szállítói megfelelőségi nyilatkozatok kijavítására. A termékek beszállítói rövid időn belül telefaxon megküldték a szükséges dokumentumokat.  

Az ellenőrzések során a kereskedők hozzáállása általában pozitív volt, minden segítséget megadtak a fogyasztóvédelmi és a katasztrófavédelmi hatóság munkatársainak.
Minden kereskedésben törekedtek az előírások betartására, a hatóságok munkatársai pedig útmutatást adtak a vállalkozók és alkalmazottak részére a vonatkozó jogszabályok, szabványok követelményeiről.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.