Jelentés a bel- és kültéri otthoni használatra szánt játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatóságok tervezetten 2002-ben vizsgáltak kerti játékot, az azóta eltelt időszakban fogyasztói bejelentésre és szúrópróbaszerűen került sor e játékok ellenőrzésére.

Az ellenőrzés célja a 2011. 11. 04-ig, vagyis az új játékrendelet hatályba lépéséig forgalomba hozott és az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes, ún. tevékenységet igénylő bel- és kültéri játékok megtalálása, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

Az ellenőrzés célja a bel- és kültéri, tevékenységet igénylő játékok biztonságának vizsgálata a gyermekek testi épségének megóvása érdekében, továbbá az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játékok megtalálása, a termékek biztonságos használatára utaló figyelmeztető feliratok, használati útmutatók meglétének és tartalmának ellenőrzése, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

Az ellenőrzés tárgyát az olyan tevékenységet igénylő, otthoni használatra alkalmas, egy vagy több gyermek tömegének hordozására tervezett játékszerek képezték, amelyekben gyakran kereszttartó van, vagy amelyek kereszttartóhoz csatlakoznak, és arra szánták, hogy gyermekek játsszanak rajta vagy benne.

A vizsgálat során összesen 50 kereskedelmi egységet ellenőriztek a felügyelőségek, és az ellenőrzött egységek 68,0%-ában (34 üzletben) állapítottak meg termékellenőrzési szempontból valamilyen hiányosságot.

A vizsgálat során 179 fajta, összesen 981 db bel- és kültéri játék ellenőrzését végezték el a felügyelők, amelyek közül 76 fajta, 433 db (44,1%) termék esett kifogás alá a figyelmeztetések, tájékoztatók és azonosító jelölések tekintetében.

Az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát 22 fajta, 109 db (11,1%) játéknál tapasztalták a felügyelők. 51 fajta, 405 db terméken csak vonalkód szerepelt, ami többségében egyértelműen azonosította a terméket.

Az ellenőrzött játékok közül 7 fajta, 59 db (6,0%) terméknél hiányzott a
 megfelelőségi jelölés, míg 7 fajta, 31 db (3,2%) esetében nem volt megfelelő annak formai kialakítása.
A  megfelelőségi jelölés jogosulatlan használatának gyanúja kapcsán a biztonságot igazoló dokumentáció bemutatását 119 fajta, 648 db játék esetében kérték a felügyelőségek, és
3 fajta, 53 db (8,2%) terméknél kifogásolták azt.

A gyártó adatainak feltüntetése 16 fajta, 104 db (10,6%) termék esetében hiányzott.

A vizsgált termékcsoport biztonságossági követelményeinek teljesülésénél általános probléma volt a használatra vonatkozó figyelmeztetések, illetve a telepítési útmutató hiányossága. A tájékoztatás tartalmi megfelelőségét igen magas, 38,7%-os arányban kifogásolták a felügyelők a használatra vonatkozó figyelmeztetések tekintetében, és
30,1%-os arányban a telepítési útmutatónál. Ezek az információk a biztonságos használatot befolyásoló körülmények veszélyeire hívják fel a fogyasztó figyelmét, ezért nagyon fontos a megadásuk.

Az ellenőrzés során 6 db játék mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket a mintavételezett termékek egy kivételével nem elégítik ki, a használat során veszélyeztetik a gyermekek egészségét és biztonságát. A feltárt biztonsági hiányosságok többsége azonban csak kis kockázatú balesetveszélyt jelent a felhasználó számára. A követelményeknek több szempontból is nem megfelelő 1 db veszélyes hinta forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei felügyelőség intézkedett.

Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy a vizsgált termékkör jogszabályi, szabványi előírásokkal jól leszabályozott, mely rendelkezések egyes részei azonban nem kellően ismertek a kereskedelmi tevékenységet végzők körében. A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek megbízhatóak, tartósak, biztonságosak legyenek. Mindezek figyelembevételével, valamint a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány miatt szükségesnek látjuk a következő években a termékkörre vonatkozóan újabb ellenőrzéseket végezni.
 

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.