Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységgel kapcsolatban az előző években lefolytatott témavizsgálatok negatív tapasztalataira, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: NFH) és a területi felügyelőségekhez beérkező fogyasztói panaszok meglehetősen magas számára való tekintettel, hatóságunk 2012-ben is indokoltnak tartotta e terület ellenőrzését.

Általánosságban elmondható, hogy az árubemutatók - különösen egy fogyasztói réteg körében - továbbra is rendkívül népszerűek. Elsősorban az olcsó utazás, az ajándékok ígérete, valamint a különböző programok teszik igen vonzóvá az idősebb korosztály számára ezeket az előadásokat.

A témavizsgálat célja azon cégek, vállalkozók kiszűrése volt, amelyek a jogszabályoknak nem megfelelő általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazva, a vonatkozó biztonsági követelményeknek meg nem felelő termékeket forgalmazva, valamint a fogyasztók érdekeit, jogait és a hatályos jogszabályokat megsértve végzik üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységüket.

Az idei évben a területi felügyelőségek 180 árubemutatón végeztek hatósági ellenőrzést, amelyből 117 esetben tártak fel valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány 65%-os volt.

Kismértékű javulás ugyan tapasztalható az előző év vizsgálati adataihoz (kifogásolási arány 76%) képest, azonban még mindig jelentős azoknak az árubemutatóknak a száma, ahol valamilyen jogszabályba ütköző tevékenységet tártak fel a felügyelők.

A bemutatók 53%-án történt valamilyen tisztességtelennek minősülő kereskedelmi gyakorlat. Jellemző volt - sajnálatos módon - az, hogy a jogsértések halmozottan fordultak elő a kifogásolt eseményeken. Az előadásokon összesen 201 olyan tájékoztatás hangzott el, amely alkalmas volt arra, hogy a jelenlévő hallgatóságot megtévessze az eladásra kínált termék tulajdonságai, illetve egyéb jellemzői tekintetében.

Jelentősnek mondható azon fogyasztói panaszbeadványok száma (368 db) is, amelyek a témavizsgálat lezárásáig érkeztek a területi felügyelőségekhez. Ezek közül kiemelkedően magas volt azoknak a bejelentéseknek a száma (166 db), amelyekben a fogyasztók arról tájékoztatták a hatóságot, hogy a jogszabályon alapuló, indokolás nélkül gyakorolható elállási jogukat a terméket értékesítő vállalkozással szemben nem tudták érvényesíteni.

Pozitívumként emelhető ki ugyanakkor, hogy agresszív kereskedelmi gyakorlatot idén sem tapasztaltak a felügyelőségek az árubemutatók ellenőrzésekor. Kedvezően értékelhető továbbá, hogy az árubemutatóra invitáló írásos dokumentumok 86%-ánál a tájékoztatás megegyezett a termékbemutatón tapasztaltakkal.

A témavizsgálat során egyetlen ajándékként átadott műszaki termékkel kapcsolatban került sor laboratóriumi vizsgálatra. A vizsgálati eredmények alapján a termék áramütés-veszélyesnek bizonyult, így használata súlyos kockázatot jelent valamennyi felhasználóra nézve, ezért intézkedés történt a termék forgalomból való kivonására és visszahívására.

Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok összegzéseként megállapítható, hogy az árubemutatókat szervező cégek nem csak arra vonatkozóan találnak újabb eszközöket, hogy hogyan nehezítsék meg a hatóság részvételét a megrendezésre kerülő termékbemutatókon, de egyre kifinomultabb előadói technikákat (burkolt utalások, fogalmak körülírása) is alkalmaznak annak érdekében, hogy a megtévesztés látszatát elkerülve vegyék rá a jellemzően nyugdíjaskorú hallgatóságot a vásárlásra.

Az előzőekben említett indokok miatt a jövőben is kiemelten fontos szerepe van a hatósági ellenőrzéseknek e területen, ugyanakkor szükségesnek mutatkozik a termékbemutatók jogi szabályozásának mielőbbi szigorítása.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.