Jelentés az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséről a kereskedelemben és a szolgáltatások területén

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a korábbi években az árfeltüntetést, illetve áralkalmazást érintő ellenőrzéseit jellemzően nem egész évben, hanem szezonálisan, azaz ünnepekhez, illetve különböző akciókhoz kapcsolódóan végezte. Egész éves időszakot felölelő vizsgálat – negyedévente változó területeken – először 2011-ben volt, amelynek magas kifogásolással zárult eredményei rávilágítottak arra, hogy a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogainak megfelelő biztosítása, valamint anyagi érdekeinek védelme érdekében elengedhetetlen a folyamatos hatósági jelenlét.

A témavizsgálat során kiemelt figyelmet kaptak azon üzlettípusok, amelyekben az előző év eredményei nagyszámú szabálytalanságot jeleztek, továbbá olyan új kereskedelmi területek vizsgálatára is sor került, ahol korábban nem voltak rendszeres hatósági ellenőrzések.  

Azáltal, hogy az ellenőrzések nem szezonálisak, hanem folyamatosak voltak, a kapott adatok nagyobb biztonsággal tükrözik a valós árfeltüntetési, illetve áralkalmazási gyakorlatot.

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság komplex, átfogó vizsgálatokat végez, a fentieken túl az ellenőrzések kiterjedtek az általános kereskedelmi előírások megtartásának vizsgálata mellett annak ellenőrzésére is, hogy forgalomba kerültek-e korábbi hatósági vizsgálat során nem biztonságosnak ítélt és letiltott, vagy más tagállam által a RAPEX-rendszerben közzétett és letiltott termékek.

A jelentés összesen 12 különböző terület – élelmiszer-áruházlánc, kisebb élelmiszerüzlet, vásárcsarnok, piac, pékség, hús-hentesáru, 100 Ft-os, papír-írószer, használtruha-, hobbi-, szabadidő, ruházati, cipő-, barkács- és könyvesbolt – egész évben tartó ellenőrzéseinek tapasztalatait összegzi.

Az elvégzett 5 448 ellenőrzés 50%-ában tapasztaltak a felügyelők valamilyen szabálytalanságot. Ez a kifogásolási arány az előző évi mutatóhoz (44%) képest ugyan emelkedést mutat, azonban jelen témavizsgálatban bővültek az ellenőrzési területek számos új, eddig nem, vagy kevésbé ellenőrzött üzlettípussal, és az ezen egységekben tapasztalt nagyszámú szabálytalanság okozta a kifogásolási arány növekedését. A kereskedelem azon ágazataiban azonban javuló eredményről lehet beszámolni, ahol a hatóság évek óta végzi ellenőrzéseit és tájékoztató/felvilágosító tevékenységét.

Az év folyamán hatóságunk – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is nagy hangsúlyt helyezett az ünnepek előtti – húsvéti, mindenszenteki, karácsonyi – fokozottabb ellenőrzésekre, azon belül különös figyelmet fordítottunk a szezonális termékek vizsgálatára.

Az összes vizsgált terület közül – minden ellenőrzési szempontra figyelemmel – a kisebb élelmiszer-, és hús-hentesáru üzletekben fordult elő legnagyobb mértékben (59% és 58%) szabálytalanság, ugyanakkor szintén magas volt a jogsértések aránya az ellenőrzött hobbi-, szabadidő, illetve barkácsboltokban, pékségekben és a vásárcsarnokokban, piacokon is, ahol minden második egységben hiányosságokat észleltek a felügyelők.  A kifogásolások aránya az átlag alatt volt a többi üzlettípusban: használtruha- (47%), papír-írószer (40%), 100 Ft-os (39%) ruha-, cipőüzletek (29%), könyvesboltok (27%). Szükséges azonban megjegyezni, hogy az egyes területeken ellenőrzött üzletek száma igen széles skálán – 142 és 2 102 között – mozgott.

Míg az eladási ár tekintetében 5%-al nőtt, addig egységár vonatkozásában 2%-al csökkent az ellenőrzések során tapasztalt jogsértések aránya az előző évihez képest. Akciós eladási árak ellenőrzésénél ez az arány 4%-os javulást mutat, azonban akciós egységár esetében kis mértékű (3%-os) romlást tapasztaltunk.

Eladási árak vonatkozásában szinte minden negyedik (23%) üzletben ártájékoztatási szabálytalanságokat észleltek a felügyelők. A kifogásolt 16 929 db terméken (vagy mellette a polcon) túlnyomó részt egyáltalán nem szerepelt eladási ár. Az ellenőrzések során leginkább a vizsgált kis élelmiszerüzletekben tapasztaltak eladási árakkal kapcsolatos hiányosságokat.

A területi felügyelőségek munkatársai ellenőrzéseik során az egységárakkal kapcsolatban észleltek legnagyobb arányban (36%) különböző jogsértéseket.  Összesen 29 144 féle termék esett kifogás alá, amelynek túlnyomó többségénél (28 303 féle terméknél) állapították meg a felügyelők az egységár hiányát. Ez a szabálytalanság legnagyobb arányban a hobbi- és szabadidő, a papír-írószer, valamint a kisebb élelmiszerüzletekben fordult elő.

Akciós eladási árak tekintetében az ellenőrzések 12%-a (412 üzlet) tárt fel szabálytalanságot, amely leginkább a használtruha-, barkács-, és a kisebb élelmiszerüzleteket jellemezte. A használtruha-üzletekben volt a legtöbb (6 907 db) termékféle, amelyeknél a kedvezmény mértékének feltüntetése mellett a ténylegesen fizetendő akciós árat nem jelölték a vállalkozók.

Az akciós egységár feltüntetés ellenőrzése összességében 12%-os kifogásolási aránnyal zárult (297 üzlet, 1 182 féle termék), a tájékoztatás hiánya leginkább a kis élelmiszer-, illetve a papír-írószer üzleteket jellemezte.

Az országos vizsgálatban összesen 772 321 termék árfeltüntetésének ellenőrzése során 33 830 féle termékkel kapcsolatban tártak fel valamilyen szabálytalanságot a területi felügyelőségek, amelyből 16 040 féle termék eladási árát, 28 303 féle termék egységárát,
10 303 féle termék akciós eladási árát és 1182 féle termék akciós egységárát nem tüntették fel a vállalkozók. A kifogásolás oka volt továbbá a kettős árfeltüntetés előfordulása,
illetve, hogy egyes vállalkozások továbbra sem fordítottak kellő figyelmet az árfeltüntetés egyértelműségére, az eladási árak könnyű beazonosíthatóságára, valamint az egységárak megfelelő számítására sem.

A vizsgálat ideje alatt a felügyelőségek összesen 5 510 alkalommal 46 463 db terméket próbavásároltak, amelyből 2 185 üzletben 6 976 db termékkel kapcsolatban tártak fel szabálytalanságokat. A próbavásárlások során a legtöbb kifogásolt termék a kisebb élelmiszerüzletekben (3 506 db termék), élelmiszer-áruházláncokban (1 499 db) és vásárcsarnokokban, piacokon (313 db) volt fellelhető.

A felügyelők az elvégzett próbavásárlásokból 821 esetben állapítottak meg eltérést a fogyasztók hátrányára, amelynek összege 58 804 Ft volt, így a többletszámolás egy esetre jutó átlagos mértéke 72 Ft. A tavalyi ellenőrzéshez képest előforduló esetek száma sajnos nőtt, azonban az átlag többletszámolás mértéke harmadára csökkent, ugyanis azt minden második alkalommal a csomagolóanyag belemérése okozta.

Az országos témavizsgálat keretén belül az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése kapcsán megállapíthatjuk, hogy még mindig előfordulnak hiányosságok (10%). Ezek közül a vásárlók könyvével összefüggésben merült fel a legtöbb szabálytalanság.

Tekintettel arra, hogy hatóságunk átfogó ellenőrzéseket végez, így továbbra is kiemelt figyelmet fordít a fogyasztók életét, testi épségét veszélyeztető olyan termékek esetleges forgalmazásának felkutatására is, amelyek a KPIR/RAPEX nyilvántartásában szerepelnek. Az ellenőrzések során összesen 20 üzletben 70 db letiltott termék forgalmazását tapasztalták a felügyelők.

Az árfeltüntetéssel kapcsolatos több éves vizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy magas a jogsértések száma azokon a területeken, ahol nem vagy csak ritkán végeznek a felügyelőségek helyszíni ellenőrzést. Ugyanakkor egyértelműen javuló tendencia érzékelhető a már vizsgálat alá vont üzlettípusok vonatkozásában. Erre tekintettel indokolt a jövőben is ellenőrzések lefolytatása lehetőleg további üzletfajták bevonásával, valamint továbbra sem hanyagolható el a hatóság tájékoztató, felvilágosító munkája.
 

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.