Jelentés a háztartás-vegyipari termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés a kereskedelmi forgalomban kapható veszélyesnek minősülő háztartás-vegyipari termékcsoport forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartására, a címkézésre, a csomagolás és zárás megfelelőségére, a kötelező jelölések meglétére, valamint a kereskedelmi forgalomból kivett minták termékbiztonságának ellenőrzésére irányult.
A témavizsgálat további célja volt a RAPEX rendszerben közzétett, más tagállamok által letiltott termékek keresése és kivonása a kereskedelmi forgalomból.

A háztartás-vegyipari termékek piacfelügyeleti ellenőrzése során vizsgáltuk a termékek értékesítésére, címkézésére, jelölésére, zárásmódjára, és a veszélyes besorolású termékek forgalomba hozatali feltételeinek teljesülésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesülését.
Az utóbbi években a háztartás-vegyipari termékek egyre nagyobb választékban jelentek meg a piacon, a veszélyes keverékek folyamatos ellenőrzése a jogszabályi előírások betartatásán túlmenően a fogyasztók maximális biztonsága érdekében továbbra is indokolt.

A témavizsgálat keretében a felügyelők összesen 129 kereskedelmi egységben ellenőrizték az általános kereskedelmi feltételek teljesülését, melyeknek 2,3%-ában állapítottak meg jogsértést, elsősorban az egységár feltüntetésének hiánya miatt.
Pozitív megállapítás az ellenőrzés során, hogy a próbavásárlások alkalmával a kereskedők minden esetben eleget tettek a nyugtaadási kötelezettségüknek, és vásárlói megkárosítás sem történt.

A felügyelők az ellenőrzött egységek 44,2%-ában (57 egységben) kifogásolták a háztartás-vegyipari termékek címkézését, a kötelező feliratok és a speciális jelölések meglétét tekintve. Az ellenőrzött kereskedelmi egységekben összesen 7304 db (590-féle) háztartás-vegyipari termék vizsgálatára került sor. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a termékcímkék és a kötelező jelölések megfelelősége nagyon változó képet mutatott.
A termékek 18,5%-a, 1353 db (118-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Leggyakoribb hiányosság az R és S mondatok nem megfelelő feltüntetése volt, ezt az ellenőrzött termékek 9,2%-ánál, 644 db termék esetében állapították meg a felügyelők.
Az összetevők jegyzékét tartalmazó weboldal feltüntetésének hiányával kapcsolatban
6,2%-ban (453 db) tártak fel jogsértést. Az összetételi adatok nem megfelelő feltüntetését 5,4%-ban (391 db), a veszélyes anyagtartalom hiányát 3,9%-ban (269 db) kifogásolták a felügyelőségek.
A veszélyjelölés és a veszély nem megfelelő magyar nyelvű megnevezése a vizsgált termékek 4,5%-ánál (312 db) fordult elő. A termékek 2%-a (152 db) a gyártó/forgalmazó adatainak hiánya miatt, 1,5%-a (103 db) az összetételről szóló adatlap elérhetőségének hiánya miatt került kifogásolás alá.

Az ellenőrzés alá esett „maró” besorolású termékek mindegyikét gyermekbiztos zárral látták el, és csomagolásukon megtalálható volt a kitapintható veszélyjel.
A felügyelők több esetben is azt tapasztalták, hogy forgalomban vannak olyan termékek, amelyeknél nem kötelező a gyermekbiztos zár, de a gyártók a nagyobb termékbiztonság érdekében ezt a megoldást választják.

Az ellenőrzés során 23 db háztartás-vegyipari termék mintavételére került sor.
A termékminták 47,8%-ának címkefelirata (11 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Egyes mintáknál a fellelt hiányosságok halmozottan is előfordultak.
A vizsgált termékek mindegyike rendelkezett biztonsági adatlappal. A veszélyes osztályba sorolt termékek 18,2%-ánál került sor a bejelentést igazoló szelvény bemutatására.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján az ellenőrzött termékek mért összetételi adatait – két kivételtől eltekintve – a gyártó által a címkén vállalt, és a biztonsági adatlapban deklarált értékekkel egyezőnek találtuk. Két termék esetében a vizsgáló laboratórium hiányos töltöttséget mért. A vizsgált termékek zártsága minden esetben biztonságos volt.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható háztartás-vegyipari termékek termékbiztonság szempontjából megfelelőnek mondhatók. Ugyanakkor megállapítható, hogy a gyártók a termékek vállalt minőségére nagyobb figyelmet fordítanak, mint a címkézésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.