Jelentés a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A triciklik, játék- és gyermekkerékpárok tekintetében első alkalommal került sor átfogó piacfelügyeleti ellenőrzésre, ugyanis ezt a termékkört a korábbi években nem vizsgáltuk.
Az ellenőrzés célja az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játék járművek megtalálása, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

Az ellenőrzés célja a széles választékban kínált, gyermekek tömegét hordozó játékok körébe tartozó játék járművek biztonságának vizsgálata a gyermekek testi épségének megóvása érdekében.
További cél az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játék járművek megtalálása, a termékek biztonságos használatára utaló figyelmeztető feliratok, használati útmutatók meglétének és tartalmának ellenőrzése, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

Az ellenőrzés tárgyát a játékokhoz sorolható háromkerekű, alacsony ülésmagasságú triciklik és a legfeljebb 435 mm ülésmagasságú játékkerékpárok, valamint a játéknak nem minősülő, 435 mm és 635 mm közötti ülésmagasságú fiatal gyermekek számára készült kerékpárok képezték.

A vizsgálat során összesen 178 kereskedelmi egységben ellenőrizték a felügyelőségek a kereskedelmi feltételek teljesülését, és ezek 10,1%-ában (18 üzletben) kifogásolták a forgalmazás feltételeit.
A próbavásárlások során nyugtaadási kötelezettségének valamennyi kereskedelmi egység eleget tett.
Az ártájékoztatás tekintetében 5 esetben (2,8%) állapítottak meg hiányosságot a felügyelők.
Az ellenőrzések során nem tapasztaltak valótlan tájékoztatást az eladási árról, míg hamis számolás útján megvalósult fogyasztói megkárosítás (3.000 Ft értékben) miatt 2 esetben (1,1%) intézkedtek a felügyelőségek.
Az áru eredetét igazoló bizonylatok meglétének vonatkozásában 5 esetben (2,8%), míg a vásárlók könyvének kezelésével kapcsolatosan a vizsgált egységek közül 6 üzletben (3,4%) tártak fel hiányosságokat a felügyelők.

A forgalmazás feltételeinek viszonylag alacsony kifogásolási arányában jelentős szerepet játszik a hatóságok által végzett rendszeres és folyamatos ellenőrzés.

A vizsgálat során 440 fajta, összesen 964 db tricikli és kerékpár ellenőrzését végezték el a felügyelők, amelyek közül 146 fajta, 353 db (36,6%) termék esett kifogás alá a tájékoztatók és azonosító jelölések tekintetében.
A vizsgált termékek között 146 fajta, összesen 342 db tricikli, 36 fajta, összesen 55 db játékkerékpár, és 258 fajta, összesen 567 db fiatal gyermekek számára készült kerékpár volt.
A tricikliknél 51 fajta, 135 db (39,5%), a játékkerékpároknál 5 fajta, 10 db (18,2%), míg a gyermekkerékpároknál 90 fajta, 208 db (36,7%) termék esetében állapítottak meg a felügyelők valamilyen hiányosságot.
 
A játékokhoz sorolható termékek esetében az azonosító jelölés részleges vagy teljes hiányát
15 fajta, 21 db (6,1%), triciklinél és 3 fajta, 8 db (14,1%) a játékkerékpárnál tapasztalták a felügyelők, míg a gyermekkerékpároknál e tekintetben 5,6% volt a kifogásolási arány
(22 fajta, 32 db gyermekkerékpár).

Az ellenőrzött triciklik közül 20 fajta, 25 db (7,3%) termék esetében hiányzott a
 megfelelőségi jelölés, míg 9 fajta, 23 db (6,7%) triciklinél nem volt megfelelő annak formai kialakítása. A játékkerékpároknál a  megfelelőségi jelölés hiányát 2 fajta, 2 db (3,6%) terméknél kifogásolták felügyelők, a formai kialakítás pedig 1 db (1,8%) kerékpárnál nem felelt meg az előírásoknak.
A  megfelelőségi jelölés jogosulatlan használatának gyanúja kapcsán a biztonságot igazoló dokumentáció bemutatása 6 esetben még folyamatban van, 5 fajta, 5 db triciklinél és 1 db játékkerékpárnál.
A gyártó adatainak feltüntetése 13-féle, 19 db (5,6%) tricikli és 1 db (1,8%) játékkerékpár esetében hiányzott.

A vizsgált termékcsoportok biztonságossági követelményeinek teljesülésénél általános probléma volt a figyelmeztető feliratok, használati útmutató hiánya
(a gyermekkerékpároknál 8,5%), illetve, hogy az magyar nyelven nem állt rendelkezésre (tricikliknél 6,7%). A tájékoztatás tartalmi megfelelőségét igen magas, 24,0%-os arányban kifogásolták a felügyelők triciklik esetében és 35,1%-os arányban a gyermekkerékpároknál. Ezek az információk a biztonságos használatot befolyásoló körülmények veszélyeire hívják fel a fogyasztó figyelmét, ezért nagyon fontos a megadásuk.

Az ellenőrzés során 3 db tricikli és 7 db gyermekkerékpár mintavételére került sor laboratóriumi vizsgálat céljából, melynek eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a biztonsági követelményeket a mintavételezett termékek nem elégítik ki, mind a triciklik, mind a gyermekkerékpárok a használat során veszélyeztetik a gyermekek egészségét és biztonságát. A veszélyes termékek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról – a megállapított nagy, illetve súlyos kockázat miatt – a területileg illetékes megyei felügyelőségek intézkedtek.

Az ellenőrzések rávilágítottak arra, hogy a vizsgált termékkör jogszabályi, szabványi előírásokkal jól leszabályozott, mely rendelkezések azonban nem kellően ismertek a kereskedelmi tevékenységet végzők körében. A gyermekek biztonsága elsődleges, így joggal várható el, hogy a számukra készült termékek megbízhatóak, tartósak, biztonságosak legyenek. Mindezek figyelembevételével, valamint a biztonsági követelmények teljesülése terén tapasztalt magas kifogásolási arány miatt szükségesnek látjuk a következő években a termékkörre vonatkozóan újabb ellenőrzéseket végezni.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.