Jelentés a gyermekeknek szánt arcfestők laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja a kereskedelmi forgalomban kapható, gyermekek számára készült arcfestők és kozmetikai játékok forgalmazási körülményeinek, termékbiztonságának, és a jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése volt. Az ellenőrzés további célja volt a jogellenes forgalmazások feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.
Az ellenőrzés részét képezte a vizsgált termékcsoportba tartozó, a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes termékek keresése, forgalomból történő kiszűrése, amely két évre visszamenőleg, a 2009-es és a 2010-es években bejelentett termékekre terjedt ki.

Az ellenőrzés célja a gyermekek számára készült arcfestők és kozmetikai játékok jogszerű forgalmazásának és termékbiztonságának ellenőrzése, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alapján veszélyesnek bizonyult termékek forgalomból történő kiszűrése volt.

Az értékesítési körülmények vizsgálata során a felügyelők mindössze az ellenőrzött üzletek 8%-ában állapítottak meg hiányosságot. Ez az eredmény vélhetően az elmúlt évek során végzett folyamatos vizsgálatok kedvező következménye.

Termékellenőrzési szempontok vonatkozásában már több kifogással éltek a felügyelők.
Az ellenőrzés során nyolc megyei felügyelőség munkatársai 83 kereskedelmi egységben összesen 1876 db (322-féle) arcfestő és kozmetikai játék terméket vizsgáltak meg, melyből az ellenőrzött termékek közel 45%-a, 842 db (137-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A kifogásolt termékek 59%-ánál (497 db), a gyártási tételszám feltüntetésének hiányát állapították meg a felügyelők, ez volt a leggyakoribb hiányosság. A minőségmegőrzési idő feltüntetése a kifogásolt termékek 47%-ánál (398 db) hiányzott. További hiányosságok adódtak a használati útmutató, a  jelölés, az összetevők és a gyártó neve, címe feltüntetése tekintetében is. A tapasztalt hiányosságok többsége a kozmetikumokra vonatkozó címkézési előírásoknak való nem megfelelésből adódott.
A magas hibaszázalék visszavezethető arra, hogy az arcfestők és kozmetikai játékok átfogó vizsgálatára eddig nem került sor.
A laboratóriumi vizsgálatok alapján veszélyesnek bizonyult 1-féle termék mikrobiológiai tisztaság szempontjából nem bizonyult megfelelőnek. A veszélyes arcfestő készlet forgalomból történő kivonásáról a területileg illetékes megyei felügyelőség intézkedett.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján, a magas kifogásolási arány csökkentése érdekében, a kozmetikumokat tartalmazó játékok esetében a kozmetikai termékekre előírt forgalmazási feltételek vizsgálatát a továbbiakban is fontosnak tartjuk.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.