Jelentés a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről

Manapság teljesen megszokott a reklámok áradata körülöttünk, a legváltozatosabb formában jutnak el hozzánk, fogyasztókhoz: a figyelmünket az utcán magukra irányító nagy világítótáblák, hirdetőplakátok, kirakati hirdetések, az otthonunkban a rádiózás, tévézés közben hallott-látott reklámok, a webes böngészés közben felugró pop-up ablakok, szalaghirdetések mind hatással vannak a fogyasztói magatartásunkra.

Ezért kiemelten fontos, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek.

A reklámszabályozás célja, hogy a fogyasztó kellő és megalapozott információk birtokában, saját preferenciái alapján hozhassa meg ügyleti döntéseit, és védelmet élvezzen a megtévesztő, félrevezető kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Másrészt a jogszabályi előírások keretet adnak a vállalkozások számára, melyek betartásával törvényesen népszerűsíthetik termékeiket, szolgáltatásaikat. Mindezen rendelkezések megtartásának ellenőrzését a fogyasztóvédelmi hatóság 2011-ben is kiemelt feladatként tartotta számon.

Bizonyos reklámozási területeket jelentőségükre tekintettel önálló témavizsgálat keretében is ellenőrzött a hatóság. Így a dohánytermékek reklámozásával, valamint az áruházláncok akciós újságjaiban található árak feltüntetésével kapcsolatos ellenőrzések eredményeiről, tapasztalatairól külön vizsgálati jelentések számolnak be.

A reklám a kultúra és a gazdaság kapcsolódási pontja, ezért a gazdasági folyamatok jelentős befolyással vannak a gazdasági reklámtevékenységre is. Ezt a megállapítást támasztja alá a felügyelőségeknek az a tapasztalata, hogy a vállalkozások a fokozódó gazdasági válság következtében 2011-ben visszafogottan éltek a reklámozás adta forgalomélénkítés lehetőségével, azaz mind a hirdetések terjedelme, mind megjelenésük gyakorisága csökkent.

Mivel azonban a fogyasztók továbbra is főként a reklámok alapján tájékozódnak a vállalkozások ajánlatairól, így kiemelt jelentőséggel bír a vizsgálati terület jogszabályoknak való megfelelőségének hatósági kontrollja.

Erre tekintettel a fogyasztóvédelmi hatóság 2011-ben is különös figyelmet fordított a fogyasztók — ezen belül is a könnyebben befolyásolható fiatalkorúak és az idősebb korosztály — érdekeinek védelmére. Ebből kiindulva a témavizsgálat során lefolytatott ellenőrzések elsősorban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felderítésére összpontosítottak, azonban hasonlóan jelentős célkitűzése volt hatóságunknak, hogy a vállalkozásokat az árfeltüntetésre vonatkozó, megfelelő kereskedelmi magatartásra ösztönözze.
Tekintettel arra, hogy a fogyasztók legszélesebb körét érintő, két említett ellenőrzési területen mért kifogásolási arányok javultak, az összkifogásolási aránynak a tavalyi eredményekhez képest mérten 3 százalékponttal történő emelkedése inkább stagnáló, mintsem egyértelműen negatív tendenciát mutat. Mindemellett a 2011-es vizsgálat fentiekben már részletesen ismertetett eredményeiből az is kitűnik, hogy a gazdasági reklámellenőrzés folytatására a fogyasztóvédelmi hatóság részéről továbbra is szükség van.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.