Jelentés a fűszerpaprika összehasonlító vizsgálatáról

A termékek összehasonlításához és értékeléséhez két csoportot képeztünk a vizsgált paraméterekből. Az első csoportba olyan jellemzőket választottunk, amelyek számszerű értékelése a végső minősítés alapját képezték. Ezek a minősített jellemzők, úgymint a természetes színanyag mennyisége, a nedvesség-, hamu- és homoktartalom, valamint az érzékszervi jellemzők.


A második csoport tagjai a termékek megítélése szempontjából szintén nagyon fontosak, ezért a vonatkozó előírások alapján megvizsgáltuk és értékeltük ezeket a paramétereket is. A teszt végső értékelésében azonban mint nem minősített, nem pontozott jellemzők szerepelnek. Nem minősített jellemzők a nettó tömeg, a nehézfém tartalom, mikotoxin tartalom, mikrobiológiai tisztaság és a kapszaicin mennyisége.
A vizsgálati eredményeket táblázatban foglaltuk össze, melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz.

A jelölés vonatkozásában egy kiemelt tényezőt nem hagyhattunk figyelmen kívül. A termőhely feltüntetése, éppen a magyar hagyományok miatt, az élelmiszerkönyvi szabályozásban is kitüntetett szerepet kapott. Fel kell tehát tüntetni a termőhelyet, mely az a tagország vagy 3. ország, ahol az őrlemény alapanyagául szolgáló paprika megtermett. Amennyiben a termőhely Magyarország, akkor az országnál kisebb földrajzi egység feltüntetése is kielégíti ezt a követelményt. A több helyről származó paprika keverékek esetén a termőhelyek feltüntetésének sorrendje meg kell hogy feleljen a bekevert paprika csökkenő mennyiségi sorrendjének. A minták mindegyikét ellenőriztük, hogy eleget tesznek-e ennek a fontos elvárásnak.
A hazai, de ma már az egész világ konyhája elképzelhetetlen fűszerpaprika nélkül. A jellegzetes piros szín, aromás, fűszeres illat és íz, nélkülözhetetlen jellemzője számtalan nyers és főtt ételnek. Hazánkban az élelmiszerek fűszerezése az elmúlt időszakban nagy átalakuláson ment keresztül, mégsem tudta csökkenteni a fűszerpaprika-őrlemények kiemelkedő jelentőségét.
A fűszerpaprika magyar fűszerként híresült el, amit az sem bizonyít jobban, mint hogy a csípősségmentes fajták a világ minden táján még ma is az eredeti magyar nemesítésből származnak.  
Kiemelkedő jelentőségét az élelmiszerkönyvi szabályozás is mutatja, amelyben minőségi és jelölési előírások is megfogalmazódnak.

Vizsgálatunkba 19 csípősségmentes terméket választottunk annak ellenőrzésére, hogy a szabályozás követelményei minden esetben teljesülnek-e. Értékeltük és pontoztuk a legfontosabb jellemzőket, úgymint; természetes színanyag, nedvesség-, hamu- és homoktartalom, érzékszervi tulajdonságok. A biztonságosság élelmiszerek esetében rendkívül fontos, ezért ellenőriztük a nehézfém- és mikrobiológiai szennyezettséget, valamint a mikotoxin tartalmat.

A minőségi osztályba sorolás az összes természetes színanyag mennyiségétől függ. Vizsgálatainkkal megállapítottuk, hogy a három vizsgált osztály tagjai közül az édesnemes paprikák mutattak legjobb képet, hiszen egyes esetekben a mért érték messze meghaladta a kötelezően előírt színanyag mennyiségét. A Kotányi Édesnemes csaknem 110%-os többletet, míg a TESCO Value Édesnemes 52%-os többletet mutatott. Két termék „Nem felel meg” minősítését azzal érte el, hogy a mérési bizonytalanság értékével megnövelt vizsgálati eredménye sem érte el a minimális követelményt.
Az érzékszervi tulajdonságok szempontjából kiegyenlítettebb a kép. Közepesnél rosszabb termékkel nem találkoztunk, ugyanakkor 3 termék; Szegedi Paprika Zrt. Különleges, Kotányi Édesnemes és a Fűszerpaprika-őrlemény Édesnemes maximális pontszámot kapott.
A nedvesség-, hamu- és homoktartalom vonatkozásában minden minta kiválóan teljesített, így nem került sor pontlevonásra.

Biztonságossági problémát nem találtunk, a jogszabályi előírásokat minden termék, minden paraméterre kielégítette. Szintén nem volt olyan koncentrációban kapszaicin a megvizsgált termékekben, ami a csípősségmentességhez előírt mennyiséget meghaladta volna. Fogyasztói megkárosítás nem történt, hiszen minden minta nettó mennyisége elérte legalább az előírt minimumhatárt.

A jelölés kiemelt eleme a termőhely feltüntetése. Egyes termékeken ez a fontos információ nem szerepelt, de a származási helyet ezeken is minden esetben megnevezték.

A minőség és az ár között szoros összefüggés (3. sz. melléklet) nem tapasztalható. Mindkét kiváló minősítésű termék a Kotányi Édesnemes és a TESCO Value Édesnemes fűszerpaprika a legolcsóbb fogyasztói árral rendelkeznek. A jó minősítésű, legdrágábbnak adódó Szegedi Paprika Zrt Különleges őrlemény pontlevonásában az játszott szerepet, hogy „csak” 21 %-nyi összes színezéktartalom túllépést produkált. A két nem megfelelő minősítésű termék szintén a legolcsóbbak közül került ki. Ezek a Házi Arany Csemege és a Peru Csemege fűszerpaprikák, melyek érzékszervi tulajdonságaikat tekintve jó kategóriájúak, de az összes színanyag mennyisége nem érte el a minimumot.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a vizsgálatra kiválasztott minták legnagyobb százalékban (7db – 36%) a jó minőségi kategóriába estek.

Megvizsgáltuk a minőség és az alapanyag eredete közötti összefüggést is, melyben szignifikáns különbség nem tapasztalható.

Nem jelenthető ki, hogy magyar alapanyagból jobb minőségű terméket állítottak elő, vegyes a kép ebben a tekintetben is. Mind a kiváló, mind a nem megfelelő minősítésű termékeknél az egyik csak külföldi, míg a másik csak magyar származási-, illetve termőhelyet jelölt meg. Vásároljunk mégis magyar termőhelyről származó fűszerpaprikát, mert ezzel segítjük a hazai termelőket.

A vizsgálatokból megállapítható, hogy a piac megbízható minőségű, biztonságos termékeket kínál, megfizethető áron. Amennyiben „Különleges”, védett eredetmegjelölésű szegedi paprikát vásárolunk akkor a magasabb árért jó minőségű terméket kapunk.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.