Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálata

A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja egyrészt a kereskedelmi forgalomban kapható festéktermékek illékony szerves oldószer tartalmának (VOC tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése volt, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó Korm. rendeletben előírt határértékeknek.
Az ellenőrzés részét képezte a VOC tartalom előírás szerinti feltüntetésének, illetve annak valódiságát igazoló dokumentációk meglétének, valamint a festéktermékek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások dokumentációs kötelezettségének ellenőrzése is.
A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja a kereskedelmi forgalomban kapható festék termékek illékony szerves oldószer tartalmának (VOC tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése volt, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó kormányrendeletben előírt határértékeknek. Cél volt továbbá a feltüntetett VOC tartalom valódiságát igazoló dokumentációk meglétének ellenőrzése, valamint a festéktermékek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások dokumentációs kötelezettségének ellenőrzése.

Az ellenőrzés az év során két ütemben zajlott. Az első negyedév folyamán
19-féle termékminta laboratóriumi vizsgálatára került sor. A mérési eredmények alapján a meghatározott követelményeknek valamennyi vizsgált minta megfelelt.

Az év második felében az ellenőrzés a vonatkozó rendelet hatálya alá tartozó termékek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások dokumentációs kötelezettségének ellenőrzésére irányult.

A vizsgálat során a felügyelők a termékek VOC tartalmára vonatkozó dokumentumok meglétét vizsgálták, továbbá azt, hogy a bemutatott dokumentum ténylegesen az ellenőrzött termékre vonatkozik-e, illetve a termék címkéjén feltüntetett VOC értékekkel megegyező adatok szerepelnek-e a dokumentumban, valamint ellenőrizték a termék címkézésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
Megállapítható, hogy a gyártó telephelyén végzett ellenőrzések során a vállalkozások valamennyi gyártott termék vonatkozásában rendelkeztek a termékekre vonatkozó dokumentációkkal, ugyanakkor az importálók, első belföldi forgalmazók esetében a szükséges dokumentációk nem minden esetben álltak magyar nyelven a vállalkozások rendelkezésére.

Címkefelirat tekintetében 53-féle terméket vizsgáltak meg az ellenőrök, ezek közül
26-féle hazai, és 27-féle külföldi gyártótól származott. A szúrópróbaszerűen kiválasztott termékek közül 22-féle termék (41%) címkézési szempontból kifogásolt volt. A kifogásolt termékek 86%-a külföldi gyártású termékek köréből került ki.

Az ellenőrzésből egyértelműen megállapítható, hogy a hazai gyártók ismerik, és be is tartják a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A feltárt jogsértések esetében az eljárások folyamatban vannak.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.