Jelentés a felfújható vízi játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat keretében lefolytatott ellenőrzés célja a nem biztonságos felfújható vízi játékok forgalomból történő kiszűrése és a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játékok megtalálása volt.
A témavizsgálat további célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása - különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira - és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.

A vizsgálat célja a felfújható vízi játékok biztonságosságának és forgalmazásuk jogszerűségének ellenőrzése, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt, valamint a veszélyes játékok forgalomból történő kivonása, súlyos kockázat esetén az eladottak vásárlóktól történő visszahívásának elrendelése volt.
Összesen 476 féle, 2646 db felfújható vízi játékot ellenőriztek a megyei felügyelőségek. A játékok 26%-ának (694 db) jelölései kerültek kifogásolás alá. Legnagyobb számban a figyelmeztető feliratok hiányát, vagy nem megfelelőségét kifogásolták a felügyelőségek (23 %). Az azonosító jelölés és a gyártó adatainak hiányával kapcsolatban 3-3 %-ban, a  megfelelőségi jelölés vonatkozásában 4 %-ban tártak fel jogsértést.

Az ellenőrzés során 10-féle, biztonságossági szempontból gyanúsnak vélt vízi játékból történt mintavétel. A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a 10 termékminta közül egy minta sem felelt meg az alapvető forgalmazási követelményeknek, ezek közül 4 db felfújható vízi játék esetén megállapításra került, hogy azok súlyos veszélyt jelentenek a gyermekek számára. A veszélyes játékok vonatkozásában a forgalomból történő kivonás és a visszahívás egyaránt elrendelésre került.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a termékkör forgalmazói gyakran nincsenek tisztában a jogszerű forgalmazás feltételeivel, valamint a gyártók is sok esetben a biztonságossági követelményeknek nem megfelelő terméket helyeznek a piacra, így a termékkör jövőbeni ismételt vizsgálatát indokoltnak tartjuk.
 

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.