Jelentés az építési fóliák megfelelőség igazolásának ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt az építési fóliák jogszerű forgalmazásának ellenőrzése, kiemelt figyelemmel a megfelelőség igazolási kötelezettség betartására, valamint jogsértés megállapítása esetén a szükséges intézkedések megtételére. Az ellenőrzés célja volt továbbá a nem építési célra gyártott műanyag fóliák építési célra történő árusításának kiszűrése. 

A vizsgálat célja az építési fóliák jogszerű forgalmazásának ellenőrzése, valamint a más célra gyártott fóliák építési fóliaként történő értékesítésének kiszűrése volt.

Összesen 307 helyszínen 16 734 db építési fólia forgalmazási körülményeit ellenőrizték a felügyelők. A vizsgált fóliák 52%-a (8 778 db termék) került kifogásolás alá.
A leggyakoribb szabálytalanság az átadott szállítói megfelelőségi nyilatkozatok tartalmi hiányossága volt, ami az összes vizsgált termék 48%-át (8 022 db) érintette.
A felügyelők a vizsgált termékek mindössze 3%-ánál (439 db) állapították meg, hogy egyáltalán nem állt rendelkezésre megfelelőség igazolás.

Jelentősebb szakmai hiányosságokat az elvégzett próbavásárlások derítettek fel. Az építési termékek forgalmazásához szükséges megfelelőség igazolások tartalmának, átadásának ellenőrzése több éve ismétlődik, évente más-más termékkörben. A jelenlegi termékkört többségében olyan üzletek forgalmazzák, amelyekben már történt ellenőrzés. Ennek ellenére 80 termékhez nem adták át a forgalmazásához szükséges megfelelőség igazolást a próbavásárlást végző felügyelők részére. A próbavásárlások során 4 esetben nem adtak nyugtát, vásárlói megkárosítás 3 esetben 9 927 Ft összegben történt.

A gyártó által egyéb célra javasolt fóliát egy megyében árusítottak építési célra.

A kifogásolt megfelelőség igazolások megalapozottságával kapcsolatban még tart a dokumentációk bekérése, kiértékelése, de az eddigi eredmények előrevetítik, hogy az igazolások nem fognak megfelelni a jogszabályi elvárásoknak.

Összegzésként megállapítható, hogy az építési termékek forgalmazásáról szóló jogszabály előírásainak betartása továbbra is gondot okoz a gyártóknak a megfelelőségi nyilatkozatok kiállítása során, illetve a kereskedőknek a termékek értékesítésekor.
A megfelelőség igazolások átadásával, hiányosságával kapcsolatos szabálytalanságok nagy része azonban megszüntethető a gyártóknál és forgalmazóknál végzett folyamatos, következetes ellenőrzésekkel, ezért az építési termékek körében további ellenőrzések tervezése indokolt.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.