Jelentés az energiahatékonysági címkézés piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási fényforrások, hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek és mosó-szárítógép kombinációk forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. A vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az ellenőrzést végző Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeknek az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kellett tenniük azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az energiahatékonysági címkézéssel kapcsolatos megfelelés biztosítására irányultak. Ha a jogkövető termékforgalmazás csak szankcionálással volt elérhető, akkor a kiszabott bírságoknak minden esetben hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kellett lenniük.

Az ellenőrzés további célja volt a RAPEX rendszeren keresztül érkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomonkövetése a magyar forgalmazóknál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplőktől.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási fényforrások, hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek és mosó-szárítógép kombinációk forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére.

Az ellenőrzés további célja volt a RAPEX rendszeren keresztül érkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomonkövetése a magyar forgalmazóknál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplőktől.

Az ellenőrzés összesen 16 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet és 17 kiskereskedelmi szaküzletet érintett, tekintettel az ellenőrzés széles termékskálájára. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek hiányosságot 11 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél és 10 kiskereskedelmi szaküzletnél (összesen 21 üzletben) állapítottak meg, melynek alapján a kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya 64%-os volt.

A témavizsgálat során a megyei/fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek összesen 33 kereskedelmi egységben ellenőrizték a kereskedelmi feltételek teljesülését. A legnagyobb nem megfelelőséget a beszerzési bizonylatok és az árfeltüntetés hiánya okozta, mivel 1 kereskedelmi egységben az ellenőrzés alá vont áru eredetét sem a helyszínen, sem utólag, hitelt érdemlően igazolni nem tudták (5,0%-os kifogásolási arány), továbbá 14 termékfajta (összesen 141 db termék) esetében nem tüntették fel az eladási árat (0,4%-os, illetve 0,2%-os kifogásolási arány).

A 33 kereskedelmi egységben összesen 3283 fajta, 67008 db villamossági termék energiahatékonysági címkézését ellenőrizték a felügyelők 52 különböző szempont alapján. Az ellenőrzési eredményekről összességében elmondható, hogy 333 fajta, 829 db termék esett kifogás alá, ami átlagosan 10,1%-os (1,2%-os) kifogásolási arányt jelent. A legnagyobb nem megfelelőségek a hűtőkészülékeknél (12,5%-os kifogásolási arány), a mosógépeknél (15,0%-os kifogásolási arány), a mosogatógépeknél (14,5%-os kifogásolási arány) és a mosó-szárítógépeknél (22,2%-os kifogásolási arány) fordultak elő. A nem megfelelőségek szempontjából a címke hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 6,7%-os átlagos kifogásolási arány), valamint a címke formai kialakítása és nyelvi megfelelősége (3,9%-os átlagos kifogásolási arány) volt kiemelkedő.

Az ellenőrzések során a felügyelők a RAPEX rendszeren keresztül beérkező bejelentésekben szereplő terméket nem találtak.

A témavizsgálat eredményeit figyelembe véve az energiahatékonysági címkézéssel kapcsolatos ellenőrzések további folytatását indokoltnak tartjuk.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.