Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellnőrzéséről

Az elmúlt évtizedekben a rohamos léptekben kibontakozó technikai fejlődés gyökeres mértékben változtatta meg az emberek életszokásait. Ma már nem meglepő, hogy egy termék megvásárlásának egész folyamata – kezdve a megrendeléstől, a fizetésen át a kiszállításig – létrejöhet úgy is, hogy a fogyasztó mindezt otthonról, lakásából ki sem lépve bonyolítja le.

Az elektronikus kereskedelem ugyanakkor természeténél fogva bizonyos kockázatokat is rejt magában, hiszen egy online vásárlás esetében a fogyasztó lényegesen kevesebb információhoz jut szerződő partnerével kapcsolatban, illetve a megrendelni kívánt termék, szolgáltatás valós tulajdonságait illetően. A jogalkotó a kockázatok csökkentése és a vásárlói bizalom növelése érdekében speciális fogyasztóvédelmi szabályozást hozott létre. A fogyasztóvédelmi hatóság az e körbe sorolható előírások betartásának ellenőrzése terén jelentős hatáskörrel rendelkezik, amelynek alapján nem csak fogyasztói bejelentések esetén jár el, hanem célzottan is folytat le – immáron nyolcadik éve – országos szintű vizsgálatot.
A fogyasztóvédelmi hatóság által lefolytatott országos témavizsgálatok közül sajnálatos módon az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése során tapasztalt kifogásolási arány továbbra is magasnak (85%) mondható. Ennek egyik fő oka lehet, hogy az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok meglehetősen részletekbe menő rendelkezéseket írnak elő, melyek aprólékos jogismeretet és tudatos jogkövetést kívánnak meg a webshopokat üzemeltető szolgáltatóktól.

A jogsértések száma azonban nem feltétlenül tükrözi súlyosságukat, hiszen több ellenőrzés alkalmával előfordult, hogy noha bizonyos információk nem megfelelő teljességgel szerepeltek a honlapon, a szerződéstől való elálláskor – amely a fogyasztó legfontosabb jogosultságának tekinthető az internetes vásárlás kapcsán – a vállalkozások döntő többsége jogkövető magatartást tanúsított.

Több ízben került sor továbbá a témavizsgálat ideje alatt eljárás megszüntetésre, mert a vállalkozás a feltárt hiányosságokat az eljárás megindítása után bizonyíthatóan kijavította. Ugyancsak kedvező eredményként lehet értékelni, hogy a hatóság által ismételten vizsgált webáruházak közül elenyésző volt azok száma, amelyeknél az újabb ellenőrzés során is jogsértés volt megállapítható.

Bizalomra ad az is okot, hogy – az elmúlt évek adatait figyelembe véve – arányaiban csökken azon fogyasztói panaszok száma, amely kifejezetten webshopot üzemeltető szolgáltatóra, vagy annak kereskedelmi gyakorlatára vonatkozik. Ezzel párhuzamosan továbbá növekszik az olyan – vállalkozások által benyújtott – beadványok száma, amelyeknek célja az alkalmazandó fogyasztóvédelmi előírásokról való tájékozódás, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések mind nagyobb fokú megismerése.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus kereskedelemben mind újabb és újabb vállalkozások kínálják szolgáltatásaikat, illetve az igénybe vevő fogyasztói kör évről-évre gyarapszik, a jövőre vonatkozóan is indokoltnak tartjuk a terület fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzését.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.