Jelentés a díszvilágítási füzérek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban már letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül érkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő díszvilágítási füzérek keresése és nyomonkövetése a magyar forgalmazóknál (beleértve a forgalomba hozatalért felelős gazdasági szereplők feltárását is), és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése valamennyi érintett gazdasági szereplőtől.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára.

Az ellenőrzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kiszűrésre kerüljenek a vonatkozó előírásoknak nem megfelelő, veszélyes termékek.

Az ellenőrzés 44 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet, 153 kiskereskedelmi szaküzletet, 16 piacot és 2 esetben nagykereskedelemmel is foglalkozó egységet érintett. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek hiányosságot 21 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységnél, 63 kiskereskedelmi szaküzletnél, 13 piacnál és 2 nagykereskedelemmel is foglalkozó egységnél (összesen 99 üzletben) állapítottak meg, melynek alapján a kereskedelmi egységek teljes kifogásolási aránya 46,05%-os volt.

A témavizsgálat során a megyei/fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek összesen 215 kereskedelmi egységben ellenőrizték a kereskedelmi feltételek teljesülését. A 175 próbavásárlás során a nyugta 3 esetben nem került átadásra (1,71%-os kifogásolási arány).

A kereskedelmi feltételek ellenőrzése során a legnagyobb nem megfelelőséget a beszerzési bizonylatok hiánya okozta, mivel 22 különböző fajtájú (57 db) díszvilágítási füzér eredetét sem a helyszínen, sem utólag, hitelt érdemlően igazolni nem tudták (a kifogásolási arány a kereskedelmi egységek vonatkozásában 6,38%-os, a termékfajták esetében 4,68%-os, az 57 db-os készletre vetítve 1,50%-os volt).

Az árfeltüntetés szempontjából 960 különböző fajtájú (9681 db) díszvilágítási füzér került ellenőrzés alá, melyek közül a felügyelők országosan 12 termékfajta (összesen 58 db termék) esetében kifogásolták az árfeltüntetés hiányát (1,25%-os, illetve 0,60%-os kifogásolási arány).

Az ellenőrzések alatt hamis számolás csak egy esetben fordult elő (0,57%-os kifogásolási arány).

A 215 kereskedelmi egységben összesen 978 fajta, 10.222 db díszvilágítási füzért ellenőriztek a felügyelők 20 különböző szempont alapján. Az ellenőrzési eredményekről összességében elmondható, hogy 247 fajta, 2.303 db termék esett kifogás alá, ami termékfajtára vonatkoztatva 25,26%-os (illetve darabra vonatkoztatva 22,53%-os) kifogásolási arányt jelent. A nem megfelelőségek szempontjából a gyártó vagy felelős forgalmazó nevének vagy azonosító jelének a hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 7,98%-os (darabra vonatkoztatva 5,08%-os) kifogásolási arány), a termékazonosító jelölés hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 3,17%-os (darabra vonatkoztatva 2,09%-os) kifogásolási arány), a műszaki adatok közül a II. érintésvédelmi osztály jelének hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 8,76%-os (darabra vonatkoztatva 7,95%-os) kifogásolási arány), valamint a biztonságos használattal kapcsolatos figyelmeztető feliratok hiánya (termékfajtára vonatkoztatva 4,82%-os (darabra vonatkoztatva 1,60%-os) átlagos kifogásolási arány) volt számottevő.

Az ellenőrzések során a felügyelők a  megfelelőségi jelölés hiányát 23 különböző fajtájú (198 db) díszvilágítási füzér esetében állapították meg (2,35%-os, illetve 1,94%-os kifogásolási arány), és annak formai kialakítását 18 különböző fajtájú (83 db) díszvilágítási füzér esetében kifogásolták (1,92%-os, illetve 0,84%-os kifogásolási arány).

Az egyes hatósági eljárások során a termékbiztonsággal kapcsolatos megfelelőséget igazoló dokumentáció 202 féle 2.080 db termékhez került bekérésre, azonban 35 féle 313 db díszvilágítási füzérhez az EK megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentáció részét képező vizsgálati jegyzőkönyv(ek)et nem küldték meg az eljáró felügyelőségnek, vagy a beküldött dokumentum nem volt elfogadható az ellenőrzés alá vont termék biztonsági szempontból való megfelelőségének igazolására (termékfajtára vonatkoztatva 17,33%-os (darabra vonatkoztatva 15,05%-os) kifogásolási arány).

Az országos témavizsgálat kapcsán a megyei/fővárosi Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei 27 fajta (534 db) korábban már letiltott, és 1 fajta (20 db) a bejövő RAPEX riasztásokban szereplő díszvilágítási füzért találtak a kereskedelmi forgalomban.

A felügyelők a biztonsági vizsgálatok elvégzéséhez összesen 33 db gyanús díszvilágítási füzérből vettek mintát, amelyek vizsgálatára az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában került sor. A 33 db mintavételezett díszvilágítási füzér közül a biztonsági követelményeket 28 db nem elégítette ki. A feltárt hibák alapján végzett kockázatértékelések szerint 26 db termék esetében a szerkezeti kialakítás, az alkalmazott huzalozás és a szigetelési tulajdonságok miatt az áramütés-veszély súlyos kockázata, 24 db termék esetében a vezetékek keresztmetszete és a műanyag foglalatok éghetősége miatt az égési sérülés-veszély súlyos kockázata, a figyelmeztető feliratok részleges vagy teljes hiánya miatt 18 db füzér esetében az áramütés-veszély közepes kockázata, 3 db füzér esetében az áramütés-veszély súlyos kockázata, 8 db füzér esetében pedig az égési sérülés-veszély közepes kockázata áll fenn (összességében 85%-os kifogásolási arány).

A díszvilágítási füzérek rendszeres ellenőrzése kapcsán – a jogkövető termékforgalmazási gyakorlatot tükröző – kedvezőbb eredményre számítottunk, különösen a veszélyes termékek megtalálása terén. Az eredmények egyértelműen rámutatnak arra, hogy a díszvilágítási füzérek rendszeres ellenőrzésére szükség van, és az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a termékbiztonsággal kapcsolatos megfelelőséget igazoló dokumentációra is.
 

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.