Jelentés a „cement és zsákos kiszerelésű építési termékek megfelelőség igazolásának ellenőrzése a cement oldható krómtartalmának laboratóriumi vizsgálatával egybekötve” című témavizsgálatról

Annak megállapítása, hogy a hazai és külföldi gyártású zsákos építési termékek forgalmazása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, kiemelt figyelemmel a megfelelőség igazolási kötelezettség betartására, valamint jogsértés megállapítása esetén a szükséges intézkedések megtételére. Az ellenőrzés célja volt továbbá az előírtnál magasabb króm(VI) tartalmú cementek forgalmazásának kiszűrése.

A visszaesett építőipari megrendelések miatt nagyon lecsökkent az ellenőrzött termékkör forgalma. A kisebb vállalkozások lecsökkentették a raktárkészletüket, sok esetben a szűkített termékkörből is fajtánként csak néhány darabot tartanak az üzletekben. A készletek csökkentése mellett szélesíteni próbálják a forgalmazott termékcsoportok körét.

Összesen 506 helyszínen 382 700 db zsákos építési termék forgalmazási körülményeit ellenőrizték a felügyelők. A vizsgált építőanyagok 15%-a (58 233 db termék) került kifogásolás alá.

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat 173 689 db termékhez volt szükséges, ebből 6 368 db termékhez (4%) nem állt rendelkezésre, 2 375 db termék (a rendelkezésre álló nyilatkozatokra vonatkoztatva 1,4%) esetében a bemutatott nyilatkozat hiányos volt.
Tanúsítványt 209 011 db cementhez követeltek meg a felügyelők, ennek 2%-ához (4 753 db) nem tudták bemutatni a szükséges dokumentumot.

A CE jelölés az ellenőrzött habarcsok és ragasztók mindössze 1%-ánál nem került feltüntetésre, míg az ellenőrzött cementek 3%-ánál a CE jelölés formai kialakítása miatt merült fel kifogás.

A megfelelőség igazolások átadása próbavásárlással bizonyítható. A 458 próbavásárlás során 145 termékhez nem adták át a forgalmazáshoz szükséges megfelelőség igazolást a felügyelők részére. A próbavásárlások során 4 üzletben nem adtak nyugtát, vásárlói megkárosítás 5 üzletben történt, összesen 1 175 Ft értékben.

Az ellenőrzés során 12 féle cementből történt mintavétel a vízoldható Króm(VI.) tartalom vizsgálata céljából.  A vizsgálati eredmények alapján 4 féle cement nem felelt meg az előírásoknak. A veszélyes cementek forgalomból történő kivonásának elrendelése megtörtént. A megengedettnél magasabb Króm(VI.) tartalmú cementek további forgalmazását megtiltottuk, a forgalomból való kivonást közleményben hoztuk nyilvánosságra.

A megfelelőség igazolások hiányával, átadásával kapcsolatos szabálytalanságok aránya csökkent a forgalmazóknál végzett folyamatos, következetes ellenőrzések hatására.
Az ellenőrzés tapasztalatai rámutattak arra, hogy építési termékek körében az ellenőrzések tervezése továbbra is indokolt, ezáltal is elősegítve a jövőbeni pozitív eredményeket.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.