Jelentés az arc-és testpakolások laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés során a kereskedelemben kapható arc- és testpakolások címkefeliratának vizsgálata, a termékcsoportba tartozó készítményekből vett minták egészségbiztonsági megfelelőségének laboratóriumban történő ellenőrzése, valamint jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás előmozdítása volt a cél.

A vizsgálat célja az arc- és testpakolások címkézésének, jelöléseinek vizsgálata, valamint annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett arc- és testpakolások egészségbiztonsági szempontból megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.
A vizsgálatot az indokolta, hogy az utóbbi években ezek a kozmetikumok egyre nagyobb választékban jelentek meg a piacon, és hatóságunk ezt a termékcsoportot ez idáig még nem ellenőrizte.
A témavizsgálat keretében nyolc megyei felügyelőség munkatársai összesen 90 kereskedelmi egységben ellenőrizték az általános kereskedelmi feltételek teljesülését, melyeknek 32%-ában állapítottak meg jogsértést, elsősorban az ár és egységár feltüntetésének hiánya miatt.

Az ellenőrzött kereskedelmi egységekben a megyei felügyelők összesen 1039 db (218-féle) arc- és testpakolás terméket vizsgáltak meg, ebből a termékek 16%-a, 167 db (27-féle) termék címkézése nem felelt meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Leggyakoribb hiányosság a gyártási tételszám feltüntetésének hiánya volt, ezt a kifogásolt termékek 52%-ánál (87 db) termék esetében állapították meg a felügyelők. Az elővigyázatossági előírások magyar nyelvű feltüntetése a kifogásolt termékek 41%-ánál (68 db) terméknél hiányzott. A minőségmegőrzés szempontjából szükséges tárolási előírások hiánya a kifogásolt termékek 37%-ánál (62 db) termék esetében fordult elő.

A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a biztonsági követelményeknek mikrobiológiai szempontból valamennyi vizsgálati minta megfelelt.
Egy vizsgálati mintában a laboratórium ólom tartalmat mutatott ki. Jogszabályi előírás hiányában hatósági eszközökkel eljárni hatóságunknak nem áll módjában, de a tapasztalt esetről valamint az ólomtartalom veszélyeiről a honlapunkon tájékoztatjuk a fogyasztókat.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.