Jelentés az akkumulátoros kerékpárok, robogók, rollerek akkumulátortöltőjének laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált elektromos kerékpárok, rollerek, robogók akkumulátorainak töltésére szolgáló akkumulátortöltők forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára.

A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül érkező bejelentésekben szereplő, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomonkövetése a magyar forgalmazóknál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplőktől.

A témavizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált elektromos kerékpárok, rollerek, robogók akkumulátorainak töltésére szolgáló akkumulátortöltők forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára. Az ellenőrzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kiszűrjük az előírásoknak nem megfelelő, veszélyes termékeket.

Az ellenőrzés 11 áruházlánchoz/üzletlánchoz tartozó egységet, 62 egyéb kiskereskedelmi üzletet, továbbá 4 nagykereskedelemmel is foglalkozó egységet érintett. Az összesen 77 kereskedelmi egységből 45 esetében került megállapításra valamilyen hiányosság, ami 58%-os kifogásolási arányt eredményezett.

Az általános kereskedelmi szempontok tekintetében minimális jogsértést tártunk fel. A 37 próbavásárlásból négy során került megállapításra ártájékoztatási hiányosság. A nyugtaadási kötelezettség teljesítésével, az árfelszámítás megfelelőségével, valamint a beszerzési bizonylatok meglétével kapcsolatban kifogásolás nem történt.

A vizsgálat során összesen 115 féle 274 db akkumulátortöltő került ellenőrzésre, melyből 67 féle 144 db esett kifogás alá valamilyen szempontból. Az egységekben a témavizsgálat tárgyát képező készülékekből legtöbb esetben csak egy-két fajtát, azokból pedig csupán egy-egy darabot tartottak kínálaton.

Az akkumulátortöltő készülékek gyártójának jelével, a termékazonosítóval, valamint a CE megfelelőségi jelöléssel kapcsolatban jellemzően alacsony – 10% körüli – kifogásolási arányról számolhatunk be. Az alapvető műszaki jellemzők tekintetében már több kifogás adódott, hiszen átlagban minden ötödik terméknél megállapításra került valamilyen, a vonatkozó szabványok által előírt, a termék biztonságos használatát meghatározó adat, jelölés, figyelmeztető felirat vagy szimbólum hiánya.

A termékek megfelelőségét igazoló dokumentáció a termékfajták 14%-hoz nem állt rendelkezésre, vagy a bemutatott dokumentumok a termékek megfelelőségének igazolására nem voltak alkalmasak.

Az ellenőrzött készülékek egyötödéhez nem biztosítottak magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót, a rendelkezésre álló utasítások egyharmada pedig tartalmilag nem volt megfelelő.

RAPEX rendszerben bejelentet, vagy KPIR riasztásban szereplő veszélyes terméket a témavizsgálat során a felügyelők kereskedelmi forgalomban nem találtak.

A témavizsgálat keretében szemrevételezés során felmerült gyanú alapján 3 féle akkumulátortöltőből került sor mintavételezésre. Az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által elvégzett vizsgálatok 1 terméknél tártak fel szabványkövetelménytől való eltérést. Az elvégzett kockázatértékelés alapján a termék áramütés-veszélyes, mely veszély szempontjából súlyos kockázatot jelent a felhasználók részére.

A feltárt jogsértések alapján – az arányosság elvét figyelembe véve – az eljáró felügyelőségek megtették a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a hiányosságok pótlásra, javításra kerüljenek. A veszélyes termék forgalomból való kivonásáról és visszahívásáról az illetékes felügyelőség intézkedett.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.