2011. évi vizsgálati jelentések

Jelentés az akkumulátoros kerékpárok, robogók, rollerek akkumulátortöltőjének laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált elektromos kerékpárok, rollerek, robogók akkumulátorainak töltésére szolgáló akkumulátortöltők forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára.


Jelentés az arc-és testpakolások laboratóriumi vizsgálattal egybekötött
piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés során a kereskedelemben kapható arc- és testpakolások címkefeliratának vizsgálata, a termékcsoportba tartozó készítményekből vett minták egészségbiztonsági megfelelőségének laboratóriumban történő ellenőrzése, valamint jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás előmozdítása volt a cél.


Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről


Az üzleten kívüli kereskedelem egyik, mind a fogyasztók, mind a kereskedők körében kedvelt formája az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység. A szórólapokon szereplő olcsó utazás, az ajándékok ígérete, a különböző érdekes programok, valamint a kedvező részvételi díj teszi igen vonzóvá a termékbemutatókat. Ez a kereskedelmi forma annak ellenére nagy népszerűségre tett szert (elsősorban az idősebb korosztály körében), hogy az árubemutatókat követően számos esetben fogyasztói jogvitákra kerül sor.


Jelentés a „cement és zsákos kiszerelésű építési termékek megfelelőség igazolásának ellenőrzése a cement oldható krómtartalmának laboratóriumi vizsgálatával egybekötve” című témavizsgálatról

Annak megállapítása, hogy a hazai és külföldi gyártású zsákos építési termékek forgalmazása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, kiemelt figyelemmel a megfelelőség igazolási kötelezettség betartására, valamint jogsértés megállapítása esetén a szükséges intézkedések megtételére. Az ellenőrzés célja volt továbbá az előírtnál magasabb króm(VI) tartalmú cementek forgalmazásának kiszűrése.


Jelentés a ciogaretták főfüstjének kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának laboratóriumi vizsgálatáról

A vonatkozó jogszabály felső határt szab a cigaretta főfüstjének kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmára, valamint kötelezi a gyártót a tényleges kibocsátás feltüntetésére.
A vizsgálat célja tehát a jelölésként feltüntetett koncentráció-adatoknak, valamint a határértékek betartásának ellenőrzése volt.


Jelentés a díszvilágítási füzérek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.


Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellnőrzéséről

Az elmúlt évtizedekben a rohamos léptekben kibontakozó technikai fejlődés gyökeres mértékben változtatta meg az emberek életszokásait. Ma már nem meglepő, hogy egy termék megvásárlásának egész folyamata – kezdve a megrendeléstől, a fizetésen át a kiszállításig – létrejöhet úgy is, hogy a fogyasztó mindezt otthonról, lakásából ki sem lépve bonyolítja le.


Jelentés az energiahatékonysági címkézés piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási fényforrások, hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek és mosó-szárítógép kombinációk forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. A vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az ellenőrzést végző Fogyasztóvédelmi Felügyelőségeknek az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kellett tenniük azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az energiahatékonysági címkézéssel kapcsolatos megfelelés biztosítására irányultak. Ha a jogkövető termékforgalmazás csak szankcionálással volt elérhető, akkor a kiszabott bírságoknak minden esetben hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kellett lenniük.


Jelentés az építési fóliák megfelelőség igazolásának ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt az építési fóliák jogszerű forgalmazásának ellenőrzése, kiemelt figyelemmel a megfelelőség igazolási kötelezettség betartására, valamint jogsértés megállapítása esetén a szükséges intézkedések megtételére. Az ellenőrzés célja volt továbbá a nem építési célra gyártott műanyag fóliák építési célra történő árusításának kiszűrése. 


Jelentés a felfújható vízi játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat keretében lefolytatott ellenőrzés célja a nem biztonságos felfújható vízi játékok forgalomból történő kiszűrése és a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játékok megtalálása volt.
A témavizsgálat további célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása - különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira - és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálata

A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja egyrészt a kereskedelmi forgalomban kapható festéktermékek illékony szerves oldószer tartalmának (VOC tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése volt, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó Korm. rendeletben előírt határértékeknek.
Az ellenőrzés részét képezte a VOC tartalom előírás szerinti feltüntetésének, illetve annak valódiságát igazoló dokumentációk meglétének, valamint a festéktermékek kereskedelmével foglalkozó vállalkozások dokumentációs kötelezettségének ellenőrzése is.


Jelentés a fűszerpaprika összehasonlító vizsgálatáról

A termékek összehasonlításához és értékeléséhez két csoportot képeztünk a vizsgált paraméterekből. Az első csoportba olyan jellemzőket választottunk, amelyek számszerű értékelése a végső minősítés alapját képezték. Ezek a minősített jellemzők, úgymint a természetes színanyag mennyisége, a nedvesség-, hamu- és homoktartalom, valamint az érzékszervi jellemzők.


Jelentés a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről

Manapság teljesen megszokott a reklámok áradata körülöttünk, a legváltozatosabb formában jutnak el hozzánk, fogyasztókhoz: a figyelmünket az utcán magukra irányító nagy világítótáblák, hirdetőplakátok, kirakati hirdetések, az otthonunkban a rádiózás, tévézés közben hallott-látott reklámok, a webes böngészés közben felugró pop-up ablakok, szalaghirdetések mind hatással vannak a fogyasztói magatartásunkra.


Jelentés a gyermekeknek szánt arcfestők laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről


Az ellenőrzés célja a kereskedelmi forgalomban kapható, gyermekek számára készült arcfestők és kozmetikai játékok forgalmazási körülményeinek, termékbiztonságának, és a jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése volt. Az ellenőrzés további célja volt a jogellenes forgalmazások feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.
Az ellenőrzés részét képezte a vizsgált termékcsoportba tartozó, a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes termékek keresése, forgalomból történő kiszűrése, amely két évre visszamenőleg, a 2009-es és a 2010-es években bejelentett termékekre terjedt ki.


Jelentés a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A triciklik, játék- és gyermekkerékpárok tekintetében első alkalommal került sor átfogó piacfelügyeleti ellenőrzésre, ugyanis ezt a termékkört a korábbi években nem vizsgáltuk.
Az ellenőrzés célja az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játék járművek megtalálása, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.


Jelentés a háztartás-vegyipari termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés a kereskedelmi forgalomban kapható veszélyesnek minősülő háztartás-vegyipari termékcsoport forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartására, a címkézésre, a csomagolás és zárás megfelelőségére, a kötelező jelölések meglétére, valamint a kereskedelmi forgalomból kivett minták termékbiztonságának ellenőrzésére irányult.
A témavizsgálat további célja volt a RAPEX rendszerben közzétett, más tagállamok által letiltott termékek keresése és kivonása a kereskedelmi forgalomból.


Jelentés a járókák és bébikompok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés elsődleges célja a nem biztonságos járókák és bébikompok forgalomból történő kiszűrése, a RAPEX bejelentésekben szereplő ilyen típusú veszélyes termékek megtalálása volt. A bébikomp uniós projekt eredményeképpen az utóbbi hónapokban több bébikomp került a RAPEX-es listára. További cél volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a vizsgálandó gyermekgondozási cikkek jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés az idegenforgalmilag frekventált területeken található vendéglátó egységek, és a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzéséről, különös tekintettel a rendezvényekre és éjszakai szórakozóhelyekre

A nyári turisztikai főszezon idejére időzíti az emberek többsége szabadságának kivételét, a fiatalok iskolai szünetüket töltik, s a hazánkba látogató külföldi turisták száma is ebben az időszakban a legmagasabb. A tapasztalatok szerint az idegenforgalmi szolgáltatásokat — így a vendéglátó-ipari és személytaxi-szolgáltatásokat — igénybe vevő fogyasztók a gazdasági helyzethez igazodva költekeznek, így a vendégek többsége igyekszik minél kevesebb pénzt kiadni a nyaralása alatt. A fogyasztók kiszolgáltatottsága, árérzékenysége indokolta, hogy az idegenforgalom fogyasztóvédelmi ellenőrzése hangsúlyozottan a vásárlók vagyoni érdekeinek védelmére fókuszáljon. Mindezek figyelembevételével történt a hagyományos szezonális idegenforgalmi főszezon vizsgálati színtereinek meghatározása, célkitűzéseinek kialakítása.


Jelentés a járókák és bébikompok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés elsődleges célja a nem biztonságos járókák és bébikompok forgalomból történő kiszűrése, a RAPEX bejelentésekben szereplő ilyen típusú veszélyes termékek megtalálása volt. A bébikomp uniós projekt eredményeképpen az utóbbi hónapokban több bébikomp került a RAPEX-es listára. További cél volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a vizsgálandó gyermekgondozási cikkek jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.