Jelentés a villamos főző-sütő készülékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható főző-sütő készülékek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, különös tekintettel a termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, valamint használati útmutatóira.

A vizsgálat kiemelt célja volt annak ellenőrzése, hogy a mintavételezett főző-sütő készülékek biztonságosak-e. Vizsgálatunk kiterjedt arra is, hogy a korábban letiltott, a KPIR-ben, illetve a RAPEX rendszerben szereplő veszélyes termékek fellelhetőek-e a magyar kereskedelemben.

A témavizsgálat alatt ellenőrzés alá vont termékek köre a 250 V-nál nem nagyobb feszültségre tervezett, hordozható kivitelű, fűtőtestet tartalmazó, motor nélküli

–    ostyasütőkre,
–    goffrisütőkre,
–    szendvicssütőkre,
–    főzőlapokra (rezsó),
–    grillsütőkre (barbecue),
–    fondükészletekre,
–    rizsfőző készülékekre,
–    tésztafőző készülékekre, valamint
–    zöldségpárolókra

terjedt ki.A villamos főző-sütő készülékek ellenőrzésére irányuló témavizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a termékek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak. Az NFH regionális felügyelőségei összesen 186 ellenőrzés során ellenőrizték az általános kereskedelmi feltételek mellett a termékkör jelöléseinek, figyelmeztető feliratainak, valamint használati útmutatóinak meglétét és megfelelőségét. Emellett kiemelt cél volt a szemrevételezéses vizsgálatok során gyanúsnak vélt termékekből történő mintavétel, valamint a már korábban letiltott, veszélyes termékek felkutatása.

A témavizsgálatra vonatkozóan általánosságban megállapíthatjuk, hogy a kifogásolási arány szinte minden szempontból rendkívül alacsony volt. Az általános kereskedelmi szempontok alapján csupán egyetlen egység esett kifogás alá, ahol az akciós újságban meghirdetett termékek esetében a ténylegesen fizetendő eladási árakról az üzletben nem adtak tájékoztatást, azonban a próbavásárlás során a kedvezményt a pénztárnál való fizetéskor érvényesítették.

A termékek jelöléseinek ellenőrzése minden tekintetben alacsony, szinte csak néhány terméket érintő kifogásolási arányt hozott. A magyar nyelvű használati útmutató hiánya, illetve tartalmi nem megfelelősége már több termék esetében került megállapításra, azonban a kifogásolás rátája az összes ellenőrzött termékszámhoz képest – mind fajta, mind darabszám tekintetében – sem érte el a 30%-ot.

KPIR, illetve RAPEX riasztásokban szereplő, veszélyes termékeket a felkeresett egységekben az ellenőrzések idején nem forgalmaztak. A szemrevételezéses vizsgálatok alapján 13 féle villamos főző-sütő készülékből került sor mintavételezésre. Az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által elvégzett laborvizsgálatok szerint    8 termék nem elégítette ki a vonatkozó szabvány követelményeit. A vizsgálati jegyzőkönyvek alapján elvégzett kockázatértékelések szerint 7 szendvicssütő készülék jelent valamilyen (jellemzően áramütés-, égési- vagy sérülés-) veszélyt a felhasználók számára. Az illetékességgel rendelkező felügyelőségek a termékek által hordozott kockázatok mértékével arányos intézkedéseket hoztak.

Összességében elmondható, hogy a villamos főző-sütő készülékek forgalmazása területén viszonylag rendezett a helyzet. Az egységek jellemzően megfelelő jelölésekkel ellátott, magyar nyelvű használati útmutatóval rendelkező termékeket árusítanak. A termékkör közeljövőben történő ellenőrzését nem javasoljuk

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.