Jelentés az áruházláncok karácsonyi akciós tevékenységének ellenőrzéséről

A karácsonyt megelőző hetek jelentik a legfontosabb vásárlási időszakot mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A karácsonyi vásárlások során a fogyasztók anyagi érdeke azt kívánja, hogy a kedvezményes áron kínált termékek értékesítése szabályos legyen, azaz a meghirdetett akciók ténylegesen megvalósuljanak. Sok vállalkozás pedig a bevételei biztosítása érdekében különleges árkedvezményekkel igyekszik vásárlói számát megtartani vagy növelni.
Fontos azonban, hogy erre a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások megtartása mellett kerüljön sor. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság karácsonyi hatósági ellenőrzési tevékenységével egyrészről biztosítani kívánta, hogy a fogyasztók tájékoztatáshoz való joga érvényesüljön azáltal, hogy a kedvezményes termékek ára és egységára megfelelően feltüntetése kerül. A fogyasztók anyagi érdekeinek védelmét pedig azáltal kívánta elérni, hogy a fogyasztók megkárosításához, megtévesztéséhez vezető, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megvalósító árfeltüntetési, illetve áralkalmazási szabálytalanságokat felderítette és szankcionálta.
Mindemellett a hatósági ellenőrzések kiterjedtek az általános kereskedelmi előírások, így a fogyasztók panaszügyeinek intézésére vonatkozó szabályok megtartására is.Az ellenőrzések során összesen 27 áruházlánc karácsonyi akciós tevékenységét, valamint az általános kereskedelmi feltételekre vonatkozó jogszabályi előírások megtartását vizsgálták a felügyelőségek. Ennek során összesen 414 áruházban, illetve üzletben történt ellenőrzés, melynek során minden másodikban tapasztaltak jogsértő tevékenységet.

Akciós eladási ár feltüntetésével kapcsolatos szabálytalanságot a vizsgált 414 üzlet közül 131 üzletben (32 %), 36 319 db termékből 1 447 db (4%) esetén tártak fel az ellenőrzések. A szabálytalanságok az akciós ár feltüntetésének elmulasztásából vagy az ár nem egyértelmű feltüntetéséből adódtak.

Az akciós egységár feltüntetésére vonatkozó előírások megtartását a felügyelőségek
22 990 db termékféle kapcsán ellenőrizték, szabálytalanságot 298 db termékféle (1%) esetén észleltek, az akciós egységár feltüntetésének elmulasztásából (63 üzletben
185 db termékféle), illetve hibás feltüntetéséből (37 üzletben 62 db termékféle) adódóan.

Az ellenőrzések időszakában a felügyelőségek 125 reklámújságban közel 14 000 termék akciós árának feltüntetését vizsgálták. 8 reklámújság (6%) esetén állapítottak meg az akciós egységár feltüntetésével kapcsolatos szabálytalanságot, egy esetben pedig azt tapasztalták, hogy az üzletben az újságban meghirdetettől eltérő árat alkalmaztak.
   
A felügyelők a meghirdetett akciók megvalósulását 556 esetben, 14 986 db termék próbavásárlásával ellenőrizték, amelynek során 190 alkalommal (34%), 571 db termékkel (4%) kapcsolatban tapasztaltak szabálytalanságokat. 71 alkalommal, 107 féle termék esetén a próbavásárlások arra derítettek fényt, hogy az üzletek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósításával az akciós árnál magasabb áron értékesítették a terméket. 117 féle termék vonatkozásában pedig valótlan tájékoztatást adtak a kedvezmény meglétéről, mértékéről, illetve az ajándékról, ugyanis az ajándékként hirdetett, ingyenes termékért is fizetni kellett.

Az ellenőrzés kedvező tapasztalatokkal is szolgált, hiszen a vállalkozások a nyugtaadási kötelezettségüknek minden üzletben eleget tettek, és az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése során is csak kevés – a vásárlók könyvével, mérleghitelesítéssel, nyitvatartási idővel kapcsolatos – szabálytalanságot észleltek a felügyelők. Számos áruházban, üzletben azt állapították meg, hogy a vállalkozások a kereskedelmi tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok előírásainak megtartásával végezték.

Mindazonáltal a magas kifogásolási arány, továbbá a nagy összegű fogyasztói megkárosítások arra engednek következtetni, hogy az árfeltüntetés ellenőrzésével a hatóság nem hagyhat fel, sőt szükséges annak kiterjesztése, szélesebb körben és hosszabb időtartamban történő ellenőrzése a fogyasztói bizalom növelése és a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme érdekében.   

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.