Jelentés a fényfüzérek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A témavizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a fényfüzérek forgalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, továbbá a veszélyes termékek felkutatása, illetve azok forgalomból történő kivonása, szükség esetén visszahívása.

A vizsgálat során nagy hangsúlyt kapott a már letiltott, továbbá a RAPEX rendszerben közzétett, más tagállamok által veszélyesnek minősített termékek keresése a magyar kereskedelemben.
A díszvilágítási fényfüzér a karácsonyi időszak egyik legkedveltebb termékcsoportja. Az ünnepi időszakban szinte minden háztartásban felhasználásra kerülnek ezek a villamossági termékek, amelyeket ma már nemcsak a karácsonyfák díszítésére, beltéren, hanem egyéb célból, kültéren is alkalmazzák. A korábban letiltott, veszélyes termékek listája több száz terméket tartalmaz, mely lista minden évben újabb és újabb termékekkel bővül.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évek óta rendszeresen ellenőrzi a fényfüzérek forgalmazási körülményeit. Az idei évben lefolytatott témavizsgálat célja is annak megállapítása volt, hogy a kereskedelemben kapható, hálózati vagy adapteres táplálású,
kül- vagy beltéri felhasználásra szánt füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, különös tekintettel a termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, használati útmutatóira, valamint megfelelőség értékelésére.

Az NFH regionális felügyelőségei összesen 189 ellenőrzést végeztek az áruházláncok üzleteiben, egyéb kiskereskedelmi egységekben, valamint vásárokon és piacokon. Az ellenőrzések 42,9%-ában került megállapításra valamilyen hiányosság.

Az ellenőrzött 13.808 db termék 20,8%-ánál került megállapításra valamilyen hiányosság. Az áruházláncokban és szaküzletekben a termékkör forgalmazási feltételeinek betartása tekintetében javuló tendencia látható, azonban a kifogásolási arány kiemelkedően magas volt a piacokon, ahol a termékek 94,3%-a kapcsán jártak el valamilyen jogsértés miatt az NFH regionális felügyelőségei. Legjellemzőbb hiba a füzérek érintésvédelmi osztálya jelének nem, vagy nem megfelelő feltüntetése volt.

17 féle termékből került sor mintavételezésre szemrevételezéses ellenőrzés alapján. Az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által megvizsgált termékek közül 11 nem felelt meg a vonatkozó szabványok követelményeinek. A jelentés elkészültéig elvégzett kockázatértékelések alapján kimondható, hogy 4 féle füzér áramütés-veszélyt, 1 féle termék pedig tűz-és áramütés-veszélyt hordoz, mely veszélyek szempontjából a lámpatestek súlyos kockázatot jelentenek a felhasználókra nézve.

A termékkör további, rendszeres ellenőrzését mindenképpen fontosnak tartjuk, különös tekintettel a piacokon és vásárokon forgalmazott termékekre.

A vizsgálati jelentés elérhető erről a linkről.