Jelentés a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel az ünnepi időszakokra és az online szerencsejátékokra

A gazdasági reklámok életünk részévé váltak, nincs olyan ember, aki ne találkozna velük mindennapi teendői során, akár az utcán sétálva vagy az otthonában televíziót nézve, internetet böngészve vagy újságot olvasva. Ezért kiemelten fontos, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek.

A reklámszabályozás célja, hogy a fogyasztó kellő és megalapozott információk birtokában, saját preferenciái alapján hozhassa meg piaci döntéseit és ne legyen kitéve megtévesztésnek, félrevezetésnek. Másrészt a jogszabályi előírások keretet adnak a vállalkozások számára, melyek betartásával törvényesen hirdethetik árujukat.

Ebből kifolyólag a fogyasztóvédelmi hatóság a 2008-ban hatályba lépett reklámtörvény és az egyéb speciális reklámra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését 2010-ben is kiemelt feladatának tartotta. Különösen fontos szerepet kapott ezen belül az ünnepi időszakok fokozott figyelemmel kísérése, hiszen az ünnepek közeledtével a fogyasztók többségében nagyobb a vásárlási hajlandóság, ezért könnyebben esnek áldozatául megtévesztő ígéreteknek, tisztességtelen reklámoknak.

Szintén hangsúlyt fektetett a vizsgálat az online szerencsejátékok reklámozásának ellenőrzésére az engedély nélkül szerencsejátékot szervezők kiszűrése érdekében. A hatósági engedélyezés hiányában ugyanis ezen szolgáltatások igénybevétele nagy kockázatot jelent a fogyasztók számára, hiszen semmilyen hatósági kontroll sem biztosítja érdekeik megfelelő védelmét egy esetleges jogvita kapcsán.
A 2010-es év gazdasági reklámellenőrzésének eredményei általánosságban pozitívnak tekinthetők, figyelemmel arra, hogy az össz-kifogásolási arány mintegy 10 százalékkal csökkent az azt megelőző évihez képest. További, a hatóság munkájának eredményességét mutató tény, hogy az év során a kifogásolási arány folyamatos csökkenése volt megfigyelhető. Az első félévben még 27%-ban észleltek jogsértő reklámot a felügyelőségek, míg az év végére ez az arány 21%-ra csökkent. Ennek hátterében állhat az is, hogy a felügyelőségek beszámolói alapján a jogsértéseket a vállalkozások gyakran a jogszabályok ismeretének hiányában követték el. A fentieken túl az is pozitív eredmény, hogy egyre több reklámozó és reklámszolgáltató kért előzetesen tájékoztatást a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat illetően.

Sajnálatos módon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorulása tekintetében azonban enyhülést tapasztaltak a felügyelőségek, ami azért sem szerencsés, mert a fogyasztók joggal várják el, hogy a piaci szereplők minőségi termékek gyártásával, magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával érjenek el profitot, és ne a fogyasztók megtévesztéséből húzzanak hasznot. A vizsgálat eredményei alapján kimondható, hogy a fogyasztókat megtévesztő reklámokon túl nem hanyagolható el az illegális szerencsejátékok, a nyelvvédelmi rendelkezések és az árfeltüntetésre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése sem.

Összességében érzékelhető tehát a folyamatos hatósági jelenlét jótékony hatása ezen a területen, azonban a fogyasztók — különösen a gyermek- és fiatalkorúak — és a magyar nyelv védelme, valamint a tisztességes reklámtevékenység elterjedése érdekében a jövőben is indokolt a fogyasztóvédelmi hatóság reklámfelügyeleti tevékenységének folytatása, melyben nem csak a jogsértések elmarasztalásának, hanem a megelőzésnek is szerepet kell kapnia.
 

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.