Jelentés a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálati tapasztalatairól

A jelen összefoglaló jelentés célja a 2010. év folyamán az NFH valamennyi regionális felügyelőségéhez a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott fogyasztói beadványok (kérelmek, közérdekű bejelentések) nyomán indult elsőfokú eljárások tapasztalatainak bemutatása.Mind a kérelemre, mind a hivatalból indult eljárások eddigi tapasztalatai azt tanúsítják, hogy a tisztességtelen, a fogyasztók megtévesztését, ügyleti döntésük torzítását eredményező kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni hatósági fellépést biztosító törvényi szabályok jelentős, a magyar közigazgatási jogban hiányt jelentő jogintézményt pótoltak. A vállalkozások által alkalmazott reklámok, címketartalmak, szóbeli tájékoztatások és egyéb kereskedelmi módszerek, a fogyasztókat elérő újabb technikák a fogyasztók üzleti magatartására, vásárlási döntéseire jelentős hatást gyakorolnak. A vállalkozások fogyasztókat befolyásolni kívánó – tapasztalataink szerint nem csökkenő intenzitású – tevékenysége igényelte, illetve igényli azt, hogy az állami beavatkozás hatékonyabb legyen.

A törvényben foglalt szabályozás segítséget nyújt abban, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben fellépni hivatott hatóságok akár kérelemre, akár hivatalból is jogkövetkezményeket alkalmazzanak a jogsértő vállalkozásokkal szemben. Ismételten szükséges továbbá utalni arra, hogy a fogyasztók megtévesztéssel szembeni védelmi rendszere közvetetten egyúttal a többi piaci szereplő védelmét is jelenti.

Az NFH éves vizsgálati tevékenysége során hivatalból is vizsgálja a törvény tilalmi szabályainak megsértését, melynek következtében 2010. év folyamán ez idáig              1788 eljárást indított meg hivatalból a fogyasztóvédelmi hatóság. A hivatalbóli eljárások mellett a fogyasztói megkeresések, beadványok jelentős információval szolgálnak arról, hogy a fogyasztók milyen kereskedelmi tevékenységeket minősítenek tisztességtelennek, megtévesztőnek, amelyekkel szemben hatósági vizsgálat indulhat meg. A hatóság e módon is értesülhet arról, hogy a vállalkozások a termékek összetételével, származásával, egészségre gyakorolt hatásával, használatától várható előnyökkel, az áru árával kapcsolatosan milyen megtévesztő magatartásokat tanúsítanak, illetőleg milyen információk elhallgatásával okoznak fogyasztói sérelmet.

Az eddigi hasznos tapasztalatok alapján – a célellenőrzések keretében lefolytatott hivatalbóli eljárások mellett – fontosnak tartjuk a fogyasztói bejelentések, kérelmek alapján folyó vizsgálatok további ösztönzését, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépésével kapcsolatos tevékenységének széles körben való ismertetését, egyúttal pedig a fogyasztói tudatosság növelését a fogyasztói megtévesztések minél hatékonyabb megelőzése érdekében.
 

A vizsgálai jelentés letölthető erről a linkről.