Jelentés bizonyos hordozható és helyhez kötött lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb hordozható és helyhez kötött lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség értékelésére, használati útmutatójára. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül bejelentett, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomonkövetése a magyar lámpatest forgalmazóknál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplőktől.

Az ellenőrzés a kereskedelmi forgalomban árusított 50 és 1000 V közötti névleges váltakozó feszültségről vagy 75 és 1500 V közötti névleges egyenfeszültségről táplált, következő öt lámpatestfajtára terjedt ki:

  • fém burkolatú, általános célú, helyhez kötött lámpatestek,
  • általános célú, hordozható lámpatestek,
  • hordozható izzólámpás lámpatestek, beépített transzformátorral vagy konverterrel,
  • hordozható, gyermekjátékszerű (gyermekeket vonzó) lámpatestek,
  • hálózati csatlakozóaljzatba helyezhető éjszakai lámpatestek.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb hordozható és helyhez kötött lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség értékelésére, használati útmutatójára.

Az ellenőrzés további célja volt, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötve kiszűrjük az előírásoknak nem megfelelő, veszélyes termékeket.

Az ellenőrzés 35 áruházláncot, 115 egyéb kiskereskedelmi szaküzletet, 3 piacot és
3 esetben nagykereskedelemmel is foglalkozó egységet érintett.

A témavizsgálat során a regionális felügyelőségek összesen 156 egységben ellenőrizték a kereskedelmi feltételek teljesülését. Hiányosságot csupán 4 régióban összesen 12 üzletben állapítottak meg, melynek alapján a kifogásolási arány 7,7%-os volt. A legnagyobb nem megfelelőséget a beszerzési bizonylatok hiánya okozta, mivel 4 kereskedelmi egységben az áruk eredetét sem a helyszínen, sem utólag, hitelt érdemlően igazolni nem tudták      (4,5%-os kifogásolási arány).

A regionális felügyelőségek ellenőrzéseiket azokban a boltokban, ahol még nem ismerték őket, minden alkalommal próbavásárlással kezdték, melynek során a nyugta minden termék esetében átadásra került. A felügyelőségek összesen 76 próbavásárlást végeztek.

A 156 kereskedelmi egységben összesen 3532 fajta, 11335 db villamossági terméket ellenőriztek a felügyelők 10 különböző jelölést érintő szempont alapján. A termékfajtánkénti országos kifogásolási arány 5,2%-os, készletre vonatkoztatva    5,0%-os volt. A Budapest-Székesfehérvár-Szombathely irányban tapasztalható, ennél két- háromszor nagyobb kifogásolási arány (9,7%– 2,7%) a jogszerűtlenül forgalmazott termékek elosztási irányára enged következtetni.

A felügyelők a biztonsági vizsgálatok elvégzéséhez összesen 24 db lámpatestből vettek mintát, amelyek vizsgálatára az NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában került sor. A biztonsági követelményeket 15 db lámpatest (62%) nem elégítette ki, és ezek a feltárt hibák alapján végzett kockázatértékelések szerint az áramütés-veszély szempontjából súlyos kockázatot jelentenek a felhasználókra nézve. Kiegészítőleg 1-1 terméknél a tűz (égési sérülés) és a sérülés (vágás) veszély is előfordult. A legnagyobb számú nem megfelelőség a hordozható lámpatesteknél volt tapasztalható (9 db, 37,5%).

A lámpatestek rendszeres ellenőrzése kapcsán – a jogkövető termékforgalmazási gyakorlatot tükröző – kedvezőbb eredményre számítottunk, különösen a veszélyes termékek megtalálása terén. Az eredmények rámutattak arra, hogy a Budapest-Szombathely irányt fokozottabban kell ellenőrizni a veszélyes villamossági termékeket elosztó kereskedelmi hálózatok nyugati irányú terjeszkedésének megakadályozása érdekében.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.