Jelentés a kézi mosogatószerek minőségi szintjeiről

A háziasszonyok többsége Magyarországon ma még hagyományos módon, kézzel mosogat. A kézi mosogatószerek választéka bőséges, a termékek többféle kiszerelésben, sokféle illattal, széles választékban megtalálhatók a boltok polcain. A választékot bővítik a kézkímélő és az antibakteriális hatású termékek.
A mosogatószerek a háztartási edényeken és eszközökön használat közben megtapadt ételmaradékok, valamint a zsír-, olaj- és egyéb szennyeződések eltávolítását szolgáló vegyi anyagok. Felhasználás szempontjából gépi vagy kézi mosogatás célját szolgáló készítmények lehetnek. Előzőek inkább por, utóbbiak folyékony halmazállapotú termékek. Legfontosabb összetevőjük a felületaktív anyagok, emellett komplexképzőket, sűrítő és konzisztencia beállító komponenseket, illatanyagokat, kozmetikai célra gyártott színezékeket, valamint konzerválószereket tartalmaznak.
Az Európai Parlament és Tanács mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelete tartalmaz a címkézéssel, a kémiai összetevőkkel és az információ közlés módjával kapcsolatos előírásokat.
Termékösszehasonlító vizsgálatunk célja annak feltérképezése volt, hogy a hazánkban kapható kézi mosogatószerek milyen minőségi szintet képviselnek.Termékösszehasonlító vizsgálatunk célja a kereskedelemben kapható kézi mosogatószerek minőségi színvonalának feltérképezése volt.

30 termék összehasonlító vizsgálatát végeztük el, melynek során ellenőriztük, hogy a termékek összetétele mennyire felel meg a csomagoláson illetve szabványban előírt követelményeknek.

Az előírt térfogatok minden esetben megfelelőek voltak. A csomagolások közül minden termék kielégítette az alapvető biztonsági követelményeket. Néhány mosogatószer flakonja a jó adagolás és kezelhetőség elvárásait nem elégítette ki maximálisan.

A termékek kémhatása valamennyi mintánál megfelelőnek bizonyult.

A három antibakteriálisnak jelölt termék mindegyike megfelelőnek bizonyult, mert meggátolták a baktériumok szaporodását.

Ellenőriztük a mosogatószerek hatékonysága szempontjából fontos összes felületaktív- anyag tartalmat és összevetettük a termékcímkén deklarált értékkel. Két termék esetén tapasztaltunk nemmegfelelőséget: a Cora mosogatószer koncentrátum és a Hipper mosogatókoncentrátum összes felületaktívanyag tartalma nem érte el a címkén feltüntetett értéket.
Meghatároztuk a mosogatószerek tányérszámát, amely szemléletes összehasonlítást tesz lehetővé a kiadósság és hatékonyság vonatkozásában. E tekintetben nagyon szélsőséges eredményeket kaptunk, az értékek a 2 – 30-ig terjedő skálán mozogtak. A termékek 20%-a   5 ponttal kiváló, míg a termékek fele 1 és 2 pontszámmal gyenge hatékonyságú.
Vizsgáltuk a habzási tulajdonságokat is, mely kiegyenlítettebb minőséget mutatott.

Az ár-hatékonyság arányt 100 tányér elmosogatásának költségével jellemeztük. A termékek ebben a vonatkozásban nagyon széles minőségi színvonalat mutatnak. Két termék ára – a Frosch és a CBA mosogatószer – kirívóan magas a hatékonyságához képest.
Megállapítható, hogy nincs szoros összefüggés a minőség és az ár között, így a fogyasztónak az általa kipróbált és mind minőségben, mind árban elfogadható termékhez célszerű ragaszkodnia.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.