Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzéséről, különös tekintettel a vállalkozások adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségére

A technológiai fejlődés, mely mind a vásárlónak, mind a kereskedőnek a korábbinál előnyösebb feltételeket teremtett, megnyitotta az utat az elektronikus kereskedelem fejlődése előtt. Az internet napjainkban már hazánkban is az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti csatorna, melyen a vásárlások egyre nagyobb hányada realizálódik. Az online vásárlás azonban nem csak előnyökkel szolgál, hanem számos kockázatot is rejt a fogyasztó számára.

A jogalkotó a gyors fejlődést követve a jogi környezet megteremtésével szabályozás alá vonta az elektronikus kereskedelem területét is, annak érdekében, hogy a viszonyok tisztázása megteremthesse a biztonságos vásárlás lehetőségét. A legújabb értékesítési módok a fogyasztók védelmét ellátó hatóságokat is új feladatok elé állították, szükségessé tették a jogszabályok megtartásának évről-évre történő ellenőrzését.

Az országos ellenőrzés az elmúlt évek vizsgálati eredményeihez képest javuló tendenciát mutatott.

A tapasztalatok szerint a vállalkozások 41%-a elmulasztotta a fogyasztói jogok érvényesítését megkönnyítő írásbeli megerősítést a termék kiszállításakor átadni, amennyiben erre mégis sor került, a fogyasztók többnyire hiányos tartalmú tájékoztatást kaptak az elállási joguk gyakorlásáról és a jótállás feltételeiről.

 

A felügyelők az ellenőrzött honlapok felénél tártak fel szabálytalanságokat, hiányosságokat a fogyasztók elállási jogáról szóló tájékoztatással kapcsolatban, és a vállalkozások azonosítása is többször nehézségbe ütközött az ehhez szükséges adatok feltüntetésének elmulasztása miatt.

A szállítás költségeiről és feltételeiről a vállalkozások 22%-a nyújtott hiányos tájékoztatást a fogyasztóknak, továbbá előfordult, hogy jogszerű elállás esetén a kereskedő a termék kiszállításának költségeit − jogszabálysértő módon − a fogyasztónak nem fizette vissza.

A virtuális áruházak üzemeltetőinek 98%-a biztosította a vásárlóknak az adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeit, 92%-a ismertette a termék lényeges tulajdonságait,  
89%-a feltüntette azok árát, valamint 93%-a  teljesítette nyugtaadási kötelezettségét.

A vizsgálat tapasztalatai sajnálatos módon rámutattak arra, hogy a már korábban ellenőrzött webáruházak a hatósági határozatban foglaltak ellenére sem tettek maradéktalanul eleget az elektronikus kereskedelemben kötelezően előírt tájékoztatási követelményeknek és egyéb feltételeknek, hiszen az ismételt ellenőrzések 67%-a valamilyen jogsértés megállapításával zárult, így a jövőben is szükséges ismételt ellenőrzések lefolytatása.

Az ellenőrzések során megállapított, a korábbi ellenőrzések eredményeihez képest javuló kifogásolási arány mellett továbbra is fokozott hatósági jelenlét indokolt az online kereskedelem területén, hiszen a 89%-os kifogásolási arány még mindig igen magasnak tekinthető.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.