Jelentés a csecsemő- és kisgyermekeknek szánt alsóruházati termékek, ágyneműk és háztartási lakástextíliák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt feladatának tekinti a csecsemők és kisgyermekek számára készített termékek folyamatos piacfelügyeleti ellenőrzését.

Az első félévben a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt felsőruházati termékeket ellenőriztük mind a termékbiztonsági, mind a címkézési előírások betartásának szempontjából. A vizsgálat igen negatív eredménnyel zárult, mert 114 féle 888 db csecsemő és kisgyermek ruházati termék nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek, ezenkívül a nyersanyag-összetételre vonatkozóan elvégzett laboratóriumi vizsgálat alapján a termékek 94%-ánál a címkén megadott anyagösszetétel nem felelt meg a valóságnak.

Tekintettel arra, hogy e korosztály a legkiszolgáltatottabb, bőrük a legérzékenyebb, ezért jelen vizsgálatunk célja volt a korábbi vizsgálatunkban nem ellenőrzött, de ezen korosztály által használt és ez alatt a testükkel hosszabb ideig érintkező alsóruházati termékek, ágyneműk és lakástextíliák címkézésének vizsgálata, a jogszabályban előírt tájékoztatók meglétének, tartalmának, azon belül is a feltüntetett nyersanyag-összetételre vonatkozó információk valóságtartalmának ellenőrzése. Célunk volt a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatások, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrése.

A csecsemők és kisgyermekek a legkiszolgáltatottabbak felhasználók, ezért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt feladatának tekinti az e korosztály számára készített termékek folyamatos piacfelügyeleti ellenőrzését. Mivel a csecsemők- és kisgyermekek bőre a legérzékenyebb, ezért a vizsgálat célja volt ezen korosztály által használt, a testükkel hosszabb ideig érintkező alsóruházati termékek, ágyneműk és lakástextíliák címkézésének vizsgálata, a jogszabályban előírt tájékoztatók meglétének, tartalmának, azon belül is a feltüntetett nyersanyag-összetételre vonatkozó információk valóságtartalmának ellenőrzése.

A felügyelőségek összesen 145 kereskedelmi egységben ellenőrizték a kereskedelmi feltételek teljesülését. Az ellenőrzött egységek 7,6%-ában (11 egység) kifogásolták a forgalmazás feltételeit.

Az általános ellenőrzési szempontok kapcsán a hiányosság minimális volt. Nyugtaadási és ártájékoztatási kötelezettségüknek a kereskedelmi egységek döntő többségükben eleget tettek.

A regionális felügyelőségek munkatársai az ellenőrzött 145 csecsemő- és kisgyermek ruházati terméket forgalmazó üzlet 62%-ánál (90 egység) tártak fel valamilyen címkézési hiányosságot.

A témavizsgálat során 3 420-féle, 58.284 db/garnitúra csecsemő- és kisgyermek alsóruházati- és lakástextil terméket ellenőriztek a felügyelőségek, és azok 13,3%-ánál,
7.748 db/garnitúra vonatkozásában kifogásolták a hiányos, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalmú tájékoztatást. Az alsóruházati termékeknél a kifogásolási arány kétszerese volt a lakástextil termékekhez viszonyítva.

A nyersanyag-összetétel megadása tekintetében megállapítható, hogy egyre kevesebb terméket forgalmaznak úgy, hogy semmilyen tájékoztatás nincs az anyagösszetételre vonatkozóan. A legtöbb szabálytalanság abból adódott, hogy a szálasanyagok megnevezését csak idegen nyelven tüntetik fel, vagy a megadás módja nem felel meg a jogszabályban előírtaknak.

A használati-kezelési útmutatóval kapcsolatban a vonatkozó információk megadása tekintetében jellemző jogsértés a bevarrt és a függő címkén lévő tájékoztatók ellentétes, megtévesztésre alkalmas módon történő feltüntetése.

A mintavételezett 20-féle, 100% pamutnak tanúsított terméken elvégzett nyersanyag-összetételi vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy 13-féle termék (65%) esetében a címkén megadott nyersanyag-összetételre vonatkozó információ nem felelt meg a valóságnak, vagyis megtévesztették a fogyasztókat.

2 féle terméknél azoszínezékre vonatkozó vizsgálat is történt, amely alapján a termékeknél veszélyes, tiltott azoszínezék alkalmazása nem volt kimutatható, tehát e tekintetben mindkét termék megfelelt a biztosságossági követelményeknek.

A fogyasztók tájékozott ügyleti döntéséhez nagyon fontos követelmény a termékekhez kapcsolódó jelentős információk átadása, melynek hiányát, illetve nem megfelelő módon való biztosítását az ellenőrzéseink során többször tapasztaltuk, ezért fentieket figyelembe véve indokoltnak tartjuk ezen, illetve más ruházati termékkör további, rendszeres ellenőrzését.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.