Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az idei évben a vizsgálat tárgyát képezte az Általános Szerződési Feltételek vizsgálatán (továbbiakban: ÁSZF) túl, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen (megtévesztő, agresszív) kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése, valamint az üzleten kívüli szerződés megkötésekor annak ellenőrzése, hogy a fogyasztó megkapja-e a jogszabály által előírt tájékoztatást elállási jogáról.

A vizsgálat során mintavételezett, ajándékként átadott termékek vonatkozásában az ellenőrzésben részt vevő felügyelők azt ellenőrizték, hogy az árubemutatókon forgalomba kerülnek-e korábbi hatósági vizsgálat során nem biztonságosnak ítélt és letiltott, vagy más tagállam által a RAPEX rendszerben közzétett és letiltott termékek.

Annak ellenére, hogy az NFH árubemutatókkal kapcsolatban végzett vizsgálatainak kifogásolási aránya az elmúlt években - feltehetően a folyamatos hatósági jelenlétnek köszönhetően - folyamatosan csökkent, az ellenőrzés az idei évben még mindig igen magas, 76%-os kifogásolási aránnyal zárult.

A témavizsgálat ideje alatt ellenőrzött termékbemutatók 76%-ában állapították meg a regionális felügyelőségek munkatársai, hogy az előadásokat szervező, illetve lebonyolító vállalkozások a vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően folytatták tevékenységüket.

Az árubemutatók 32%-ában kínáltak a fogyasztóknak megvételre, illetve ajándékoztak élelmiszert, étrend-kiegészítőt, valamint gyógyhatású készítményt, annak ellenére, hogy ezeknek a termékeknek üzleten kívüli forgalmazása jogszabályellenes.

A jótállásra kötelezett termékek próbavásárlása során az esetek 60%-ában nem került átadásra a jótállási jegy. Továbbá az átadott jótállási jegyek 75%-a bizonyult tartalmilag nem megfelelőnek.

Pozitívumként említhető meg, hogy a vállalkozások egy része az ellenőrzések után, a felügyelők által felvett jegyzőkönyvben rögzített megállapításokat segítségnek tekinti további munkájához. Szintén az idei vizsgálat pozitív tapasztalatai közé tartozik, hogy a felügyelők egyetlen árubemutató alkalmával sem találkoztak agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozással.

Az üzleten kívüli termékértékesítési tevékenységet folytató vállalkozások termékbemutatóin értékesített termékek 25%-áról állították az előadók, hogy alkalmasak az emberi szervezet működési zavarainak, betegségeinek gyógyítására. Ezeket az állításokat azonban sem a termékbemutatón, sem az azt követő közigazgatási hatósági eljárás során nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani.

A felügyelőségekhez érkezett fogyasztói panaszok, bejelentések döntő többsége a vállalkozások elállási joggal kapcsolatos tájékoztatását, illetve az elállási jog érvényesítésének módját kifogásolta.

A lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai, a beérkezett 228 fogyasztói panasz, valamint a vállalkozások Általános Szerződési Feltételeinek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a termékbemutatókat szervező, illetve lebonyolító vállalkozások ellenőrzése a továbbiakban is szükséges, a fokozott hatósági jelenlét elengedhetetlen a fogyasztók (ez esetben általában a könnyen befolyásolható, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő nyugdíjasok, betegségben szenvedők) vagyoni érdekeinek védelme, illetve a tájékoztatáshoz való joguk érvényre juttatása érdekében.

Tekintettel a vizsgálat során azonosított problémákra hatóságunk jogszabály módosító javaslatokat tett ebben a témakörben annak érdekében, hogy a jövőben még hatékonyabb lehessen az árubemutató tevékenység ellenőrzése, illetve a fogyasztók védelme ezen a területen.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.