Tájékoztatás a panaszügyintézésről

A fogyasztóvédelmi tárgyú beadványok gyorsabb és költséghatékonyabb intézése érdekében a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket:

Elektronikus úton benyújtandó panaszok, kérelmek esetében kérjük, hogy azt a fogyasztóvédelmi hatóság részére az Ügyfélkapun keresztül, a megfelelő űrlapok kitöltésével küldje meg.A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján

közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

Amennyiben panaszával írásban, ill. elektronikusan mégis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot keresi meg az eljárásra illetékes Kormányhivatal helyett, úgy – a tartalom érdemi vizsgálata nélkül – a beadvány áttételére kerül sor a beérkezését követő 8 napon belül.
 
Az illetékes Kormányhivatalok listáját az alábbi linken érheti el:

Az illetékességet megalapozza az Ön lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes Kormányhivatalnál benyújtható.

  • A Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek (elsőfokú hatóság) elérhetőségei elérhetőek innen.
  • Az NFH panaszügyintézésről szóló tájékoztatója itt olvasható.
  • Az NFH központ (másodokú hatóság) elérhetőségei itt találhatók.

 
A közigazgatási eljárási törvény értelmében a kérelemnek kötelezően tartalmaznia szükséges

  • az ügyfél és képviselőjének a nevét (amennyiben valaki képviselőként kérelmezi az eljárást, az köteles a képviseleti jogosultságát megfelelően igazolni), lakcímét vagy székhelyét,
  • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
  • továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Fentieken túl a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján a kérelemnek az alábbiakat is tartalmaznia szükséges:

  • a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
  • a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
  • a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Ezen adatok valamelyikének hiányában beadványa közérdekű bejelentésként intézhető el, amelyben az eljárást kezdeményező személy ügyfélnek nem minősül.

Fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

 Az eljárási kérelem benyújtásához segítséget nyújtó űrlapot elérheti az alábbi formátumokban:

 

 

Share on Tumblr