Kockázattal jár az alábbi webáruházakból való rendelés!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben tájékoztatott arról, hogy a bemutatoterem.hu, az ematrix.hu webáruházak üzemeltetőivel szemben eljárást kezdeményeztek bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt.

Az érintett online áruházak raktárkészleteit - elektonikai és háztartási gépek- az intézkedés keretében lefoglalták, így szeretnénk felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy bár elképzelhető, hogy az érintett online felületek még elérhetőek, fontolják meg az ezen oldalakon való termék megrendelését, illetve termék online úton történő kifizetését, hiszen kétséges, hogy az üzemeltető a megrendelést teljesíteni tudja.

De mit tehetnek azok, akik rendelésüket már leadták és kifizették a vételárat, vagy annak egy részét, viszont a terméket nem kapták meg?

A folyamatban lévő szerződések esetében a vállalkozás határidőben teljesít, ha a vállalt szállítási határidőn belül képes a teljesítésre. Ezért javasoljuk, hogy a vásárlók – amennyiben a terméket szeretnék kézhez kapni – várják meg a vállalt szállítási határidő leteltét. 

Ha a termék a szerződött időponton belül nem érkezik meg, a vállalkozás késedelembe esik a teljesítéssel. Ez esetben javasoljuk a vásárlóknak, hogy küldjenek ajánlott levelet az eladó honlapján megtalálható székhelycímre (a vállalkozás ugyanis a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni a vállalkozás cégnevéről /nevéről és címéről/székhelyéről, illetve lakóhelyéről azonosításra alkalmas módon), amelyben szólítsák fel a kereskedőt – rövid határidő tűzésével – a termék kiküldésére, vagy elállási szándékuk esetében a pénz visszafizetésére.

A hatályos rendelkezések szerint (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 23. § (1) bekezdése) ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Amennyiben a terméket a vállalkozás nem juttatja el a vásárlók felé, vagy a befizetett vételárat nem fizeti vissza, vagyis nem sikerül megegyezésre jutniuk a teljesítést illetően, a vásárlók jogaikat bírósági vagy békéltető testületi eljárásban tudják érvényesíteni. A békéltető testülethez fordulást az eljárás egyszerűsége, gyorsasága, valamint költségkímélőbb jellege miatt tekintjük kedvezőbb választásnak.www.bekeltet.hu

A bírósági eljárást megelőzően – amennyiben a feltételei fennállnak – fizetési meghagyásos eljárás indítható az illetékes közjegyző előtt pénztartozás visszakövetelése érdekében (vegyék azonban figyelembe, hogy ez bizonyos költséggel jár – az eljárási díj mértéke az alapeljárásban az előterjesztett igény 3%-a, de legalább 5000 forint és legfeljebb 300 000 forint). A fizetési meghagyás kibocsátásáról bővebben itt olvashatnak: www.fizetesi-meghagyas.hu.

Amennyiben a vállalkozás felszámolás alatt áll, úgy a felszámolást végző felé jelezhetik az igényt.

Panaszbejelentéseikre a vállalkozásnak 30 napon belül írásban, érdemben kell válaszolnia. Ha ezen kötelezettségét megszegi, akkor eljárás iránti kérelemmel élhetnek e tekintetben a lakóhely szerint illetékes területi fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

Érdemes továbbá a közösségi oldalakon, illetve az erre szakosodott fórumon a károsultaknak összefogni, s akár pertársaságot alakítani.

 

Share on Tumblr