FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 2015-BEN

Az idei évben is a fogyasztók egészségének, testi épségének és vagyoni biztonságának a védelme áll a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéseinek fókuszában. A 2015. évben a témavizsgálatok száma csökken, bizonyos ellenőrzések időtartama viszont nő, ezzel is biztosítva az alaposabb, mélyebb és a problémák valódi megoldását ígérő program megvalósítását.

A nemzeti fejlesztési miniszter által jóváhagyott új ellenőrzési és vizsgálati program összeállítását a korábbiakban megszokottól eltérően szélesebb körű egyeztetés előzte meg, amelynek során a szaktárca és a hatóság vezetői kérték és figyelembe vették a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinek munkatársai és civil szakértők javaslatait, véleményét is.

A konzultációk eredményeképpen egy olyan vizsgálati program összeállítására kerülhetett sor, amely egyaránt tükrözi a szakmai prioritásokat, a fogyasztói érdekek alapján különleges odafigyelést igénylő problémákra való fokozott reagálás szándékát, valamint a tisztességtelen és jogsértő vállalkozói magatartások kiszűrésére irányuló elkötelezettséget egyaránt.

A kiemelt vizsgálati programelemek között helyet kaptak a korábbi években magas kifogásolási arányt eredményező területek, a fogyasztók életét, testi épségét és egészségét veszélyeztető magatartások kiszűrését célzó vizsgálatok és a fogyasztók legszélesebb körét érintő problémákat orvosolni hivatott ellenőrzések. Mindezek alapján szerepel a vizsgálati programban

 • az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata,
 • a szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése,
 • az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése,
 • a 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése,
 • az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, illetve
 • a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogyasztói beadványok alapján történő átfogó ellenőrzése is.

A termékbiztonsági – piacfelügyeleti – vizsgálatok körében a hatóság továbbra is kiemelt figyelmet szentel a veszélyes termékek kereskedelmi és internetes forgalomból történő kiszorítására. A termékspecifikus ellenőrzések keretében az NFH egyebek mellett vizsgálja

 • a kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékeket, ezen belül a lámpatesteket, a töltőkészülékeket, a kézi hajszárítókat, hajformázókat, a távirányítós játékokat és a háztartási kisgépeket),
 • a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének megfelelőségét,
 • a játékok biztonságosságát,
 • a csecsemő és kisgyermek ruházati termékeket, lábbeliket,
 • a gyermekgondozási cikkeket,
 • a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek megfelelőségét, illetve
 • a szén-monoxid riasztók működésének biztonságosságát is.

A szolgáltatás-ellenőrzési területen a fogyasztók vagyoni érdekeinek biztosítása és a fogyasztói tájékoztatások jogszerűségének ellenőrzése érdekében a vizsgálati programban többek között az alábbi területek szerepelnek:

 • a reklámtevékenység átfogó ellenőrzése,
 • az elektronikus hírközlési szolgáltatás jogszerűségének vizsgálata,
 • az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzése,
 • a fogyasztói csoportok szervezésének tilalmát kimondó rendelkezések megtartásának ellenőrzése,
 • a szálláshellyel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása
 • a földgázszolgáltatók ki- és visszakapcsolási gyakorlatának vizsgálata, vagy
 • a bekötési vízmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata.

A laboratóriumi vizsgálatok közül különösen nagy hangsúlyt kap az idei évben

 • gyermekek tömegét hordozó termékek vizsgálata,
 • a lövedékes játékok biztonsági ellenőrzése,
 • az arc- és hajápolási termékek, illetve hajfestékek vizsgálata,
 • a probiotikus és egyéb étrend-kiegészítők és pezsgőtabletták vizsgálata, illetve
 • a szezonális – nyári és téli időszakban jellemző – termékek vizsgálata.

A hatóság az ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott feladatok teljesítésén túl 2015-ben kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói tájékoztatásra, a tudatosság növelésére, és külön figyelemfelhívó üzeneteket kíván eljuttatni a fogyasztókhoz az egészségtudatosság és a fenntartható fogyasztás témakörében. Ennek érdekében a hatóság új típusú együttműködések megkötését tervezi a témában érintett egészségügyi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, valamint a nemzetközi kapcsolatok keretében is igyekszik a célok megvalósítását előmozdító jó gyakorlatok megismerésére és az együttműködések kiszélesítésére.

Fentieken túl a hatóság aktívan részt kíván venni a kis- és közepes vállalkozások tájékozódottságának erősítésében, versenyképességük javításában, egyetértve azzal a gondolattal, miszerint tisztességes vállalkozók számának növekedése, ennek eredményeképpen a fogyasztói bizalom erősödése jelentős mértékben képes hozzájárulni a gazdaságfejlesztési célok megvalósulásához is.

Az NFH – erősítendő a hatósági, állami szerep szolgáltató jellegét – szakmai konzultációs programsorozatot fog idén indítani, érintve a fogyasztóvédelem valamennyi fontos területét.

 

Share on Tumblr