2014. évi vizsgálati jelentések

Jelentés a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek jelölésének és e termékekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat ellenőrzéséről azok valóságtartalma tekintetében

Jelen témavizsgálat elsősorban a termékeken elhelyezett összetételi jellemzők valóságtartalmának laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzésére, valamint a címkén esetlegesen előforduló egyéb megtévesztő tájékoztatások kiszűrésére helyezte a hangsúlyt.

A csecsemőknek és kisgyermekeknek készült 42 db mintavételezett élelmiszer közül - a laboratórium által mért eredmények alapján - 3 db termék jelölése bizonyult megtévesztőnek. A kifogásolási arány e tekintetben tehát mindössze 7%-os volt.


Jelentés az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján

A fogyasztói társadalomban fontos, hogy a fogyasztók megfelelő információk birtokában, tájékozottan hozzák meg ügyleti döntéseiket akár terméket vásárolnak, akár valamilyen szolgáltatást vesznek igénybe. Az információs társadalomban a telekommunikációs szektor szolgáltatásai – mint a televízió, a vezetékes- és mobiltelefon, vagy az internet – olyannyira mindennapjaink részévé váltak, hogy szinte el sem tudjunk képzelni az életünket nélkülük. A társadalom széles körű érintettsége, valamint a fogyasztói igények folyamatos változása a 2014-as évben is indokolttá tette az elektronikus hírközlési szolgáltatók tevékenységének egész éven át tartó figyelemmel kísérését, melynek keretében a fogyasztói beadványok vizsgálatára fókuszálva reális képet lehetett kapni a szektorban nyújtott szolgáltatások minőségét illetően.


 

Jelentés a szálláshelyekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárásáról a nemzeti tanúsító védjegyrendszer tükrében

A belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós 2006/123/EK irányelvhez igazodva, 2009. október 25-én megszűnt a korábbi, a magyarországi átlagfogyasztó számára is jól ismert szálláshelyek kötelező osztályba sorolási, illetve minősítési (a szállodák esetében 1-től 5 csillagig terjedő) rendszere, és a helyébe a szállodák esetében a HOTELSTARS harmonizált európai minősítő rendszer lépett. Ezen új tanúsító védjegyrendszerbe való belépés azonban önkéntes a szállodák (idegen eredetű szóval: hotelek) részére.


Jelentés a dekorkozmetikumok (rúzsok, szemhéjfestékek) laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről
 

A vizsgálattal e termékcsoportok átfogó piacfelügyeleti ellenőrzésére első alkalommal került sor. A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható rúzsok és szemhéjfestékek forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, a címkézési követelményeinek való megfelelőség, illetve a fogyasztók tájékoztatására előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése, valamint a kereskedelmi forgalomból vett minták egészségbiztonság szempontjából történő ellenőrzése.


Jelentés a napszemüvegek laborvizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti vizsgálatáról, különös tekintettel a termékbiztonsági feliratok meglétének és megfelelőségének ellenőrzésére

A laboratóriumi vizsgálatok célja volt ellenőrizni a napszemüvegek látható fényáteresztését, ezen érték alapján a termék kategóriába sorolásának megfelelőségét, valamint az egyes kategóriákra előírt UV-áteresztés értékeknek a megfelelőségét. Vizsgálta a hatóság továbbá a napszemüvegeken, illetve a rajtuk elhelyezett, eltávolítható címkén lévő tájékoztató információtartalmát a biztonságossági értékelés szempontjából, illetve fémkeretes napszemüvegek esetén a kioldódó nikkeltartalom mennyiségét. 


Jelentés a gyermekjátékok (játék babák, játék babakocsik, lövedékes játékok, fonószálak és tapadókorongos játékok) kémiai, illetve mechanikai biztonságosságának vizsgálatáról

Az ellenőrzés célja a nem biztonságos játék babák, babakocsik, lövedékes játékok, tapadókorongos játékok és fonószálak kereskedelmi forgalomból való kiszűrése volt, illetve a RAPEX bejelentésekben szereplő, veszélyes játékok megtalálása. A mintavételezett termékek többségénél ftálsav-észter típusú lágyítószer-tartalom ellenőrzése történt jelen témavizsgálat keretében, míg emellett lövedékes játékok esetén vizsgálat alá került a mozgási energia és a lövedék kialakítása is, valamint babakocsiknál az összecsukó szerkezet. 


Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási fényforrások és mosogatógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. 


Jelentés a lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az utóbbi években a RAPEX bejelentésekben nagy számban jelentek meg olyan árucikkek, elsősorban lábbelik, amelyek magas koncentrációban tartalmaztak króm (VI)-ot. A króm (VI)-tal kapcsolatban ismert, hogy súlyos allergiás kontakt dermatitiszt – a bőrrel érintkező anyagok által kiváltott gyulladást – okoz az embernél és nagyon alacsony koncentrációban is képes dermatitiszt kiváltani. A kockázatértékelés azt bizonyítja, hogy különösképpen a lábbelikben és más bőripari árucikkekben előforduló króm (VI) kontaktallergiát okozhat.


Jelentés az elektromos grillek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos grillsütők forgalomból történő kiszűrése, a jogellenes forgalmazás feltárása, valamint jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése. 


Jelentés a virslik, párizsik és krinolinok vizsgálatáról

A témavizsgálat célja a Magyarországon forgalomba hozott különféle virslik, párizsik és krinolinok – mint húskészítmények – Magyar Élelmiszerkönyvbe foglalt, termékcsoportra vonatkozó, kötelező előírások teljesülésének, valamint a termék címkéjén feltüntetett tápérték tartalmak megfelelőségének ellenőrzése volt. 


Jelentés a tejtermékek vizsgálatáról a megtévesztő jelölések tekintetében

A tejtermékek kiemelkedő szerepet töltenek be a kiegyensúlyozott táplálkozásban, mivel fontos tápanyagokban gazdag termékek, melynek köszönhetően napjainkban dinamikusan nő a tejtermékek fogyasztása hazánkban. Sajnálatos módon a korábbi években végzett vizsgálatok néhány gyártónál idegenzsír felhasználását, illetve a jelölésben deklarált zsírtartalomtól eltérő értékeket igazoltak. Mindezekre tekintettel hatóságunk időszerűnek tartotta ezen termékkör ellenőrzését abból a célból, hogy az előállítók a vonatkozó előírásokban foglaltakat betartják-e.


Jelentés a buborékfújók vizsgálatáról

A korábbi években megszaporodott a RAPEX rendszerben letiltott buborékfújók száma, valamint az elmúlt év során a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által lefolytatott, buborékfújókra irányuló vizsgálatok eredményei indokolták e termékcsoport ismételt ellenőrzésének lefolytatását. A vizsgálat elsődleges célja a mikrobiológiai tisztaság szempontjából nem biztonságos buborékfújók forgalomból történő kiszűrése volt.


Jelentés a „mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése e jelölések valóságtartalma tekintetében

Az érintett fogyasztók számára - akik túlnyomó részt speciális diétájuk miatt keresik a „mentes” élelmiszereket - különösen nagy jelentősége van ezen termékek jelölésén feltüntetett tájékoztatások valóságtartalmának, ezért a témavizsgálat elsődleges vizsgálati szempontja a „mentes” vagy ezzel azonos jelentésű jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálatokkal egybekötött ellenőrzése volt annak érdekében, hogy a vizsgált termékek valóban nem, illetve csak a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértéken belüli, csökkentett mértékben tartalmazzák az adott összetevőt.


Jelentés a lakástextil termékek vizsgálatáról

Jelen vizsgálatunk célja a kereskedelmi forgalomban kapható, bőrrel érintkező festett lakástextilek veszélyes azoszínezékkel való kezelésének kimutatása, illetve a termékek nyersanyag összetételének vizsgálata volt. Ezáltal ellenőriztük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek és kielégítik-e a címkézéssel kapcsolatos előírásokat. 


Jelentés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhőszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata tárgyában

Jelen témavizsgálat célja a távhőszolgáltatás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén működtetett ügyfélszolgálatok megfelelőségének vizsgálata volt a fogyasztóvédelmi törvényben előírt rendelkezések szempontjából. Az ellenőrzés kiterjedt annak felderítésére, hogy a szolgáltatók betartják-e az ügyfélszolgálatok működtetésére, nyitvatartási idejére és a panaszkezelésre vonatkozó előírásokat. 


Jelentés a cumik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja a nem biztonságos cumik forgalomból történő kiszűrése volt. További célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a cumik jelöléseire, tárolási és használati útmutatásaira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a háztartási kisgépek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb konyhai kisgépek (botmixerek és kézi mixerek (állvány nélkül vagy állvánnyal és keverőtállal)) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára.


Jelentés a kerékpárra szerelhető gyermekülések laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat célja a nem biztonságos kerékpárra szerelhető gyermekülések forgalomból történő kiszűrése, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes gyermekülések megtalálása volt. További célként tűze ki a hatóság a jogellenes forgalmazás feltárását, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtételét.


Jelentés az új fogyasztói csoportok szervezésének létrehozásának tilalmával, valamint a 2012 előtt létrejött csoportok működésével kapcsolatos rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről

A vonatkozó jogszabály - véglegesítve a korábbi ideiglenes korlátozást - 2014. január 1-től  tiltja a fogyasztói csoportok szervezését, illetve a tagok nyilvános felhívás útján történő gyűjtését. Fogyasztói csoport így már összességében 2012. január 1-jét követően jogszerűen nem hozható létre. A témavizsgálat célja a fogyasztói csoportok szervezését és reklámozását tiltó rendelkezés betartásának ellenőrzése és ezáltal a nehéz anyagi helyzetben lévő fogyasztók fokozott védelme volt. 


Jelentés a farsangi maszkokról és jelmezekről

A vizsgálat elsődleges célja a maszkok és jelmezek égési tulajdonságainak meghatározása által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.


Jelentés a játék mobiltelefonok vizsgálatáról

A vizsgált termékkört a 3 éves kor alatti és feletti gyermekeknek szánt, játék céljára gyártott mobiltelefonok képezték. A vizsgálat az elektronikával szerelt, hangot adó játék telefonokra terjedt ki, formától függetlenül. Az ellenőrzés helyszínei között az áruházláncok és játék-nagykereskedések mellett kisebb játékboltok, valamint egyéb, vegyes árukínálatú kiskereskedelmi egységek fordultak elő. 


Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzéséről, különös tekintettel a honlapokon megjelenített állítások valóságtartalmára

Az információs társadalom tagjaiként életünket átszövi és nagyban meghatározza az internet világa. A technika fejlődése, a kereslet-kínálat permanens bővülése, az online üzletek rohamos elterjedése, továbbá a tudatos vásárlói réteg növekedése miatt a fogyasztói társadalom egyre nagyobb százaléka bonyolítja vásárlásait a világhálón. Az online értékesítés útján a fogyasztók gyorsan, kényelmesen intézhetik jogügyleteiket, kiiktatva ezzel a hagyományos kereskedelmi formákhoz kapcsolódó bosszúságok végeláthatatlan sorát.


Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatósághoz nagy számban beérkező fogyasztói panaszok, valamint az előző években lefolytatott témavizsgálatok ellenőrzési tapasztalatai alapján a hatóság továbbra is indokoltnak tartotta a termékértékesítéssel egybekötött árubemutatók több hónapon át tartó, országos szintű ellenőrzését.


Jelentés a 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés fokozott ellenőrzéséről, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában

A fiatalkorúak egészséges fejlődésének védelme érdekében más európai ország gyakorlatához hasonlóan a magyar jogalkotó is a jog eszközrendszerével kívánta a dohányzás mérséklését és az alkoholfogyasztás csökkentését elősegíteni, ezért tilos a fiatalkorúak számára történő dohány-, illetve alkoholtermékek kiszolgálás, továbbá forgalmazás.

 


Jelentés az autóápolási termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható autóápolási termékek forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, különös tekintettel a termékcsoport címkézésére, csomagolására és zárására vonatkozó jogszabályi előírások betartásának, illetve a kereskedelmi forgalomból vett minták termékbiztonságának és minőségének ellenőrzése.


Jelentés a cigaretták kátrány, nikotin és szén-monoxid hozamának ellenőrzéséről

Jelen témavizsgálat célja a mintavételezett cigaretták esetén a főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának laboratóriumi vizsgálata volt és annak ellenőrzése, hogy a mért értékek megfelelnek-e a termék csomagolásán, valamint a regisztrációs lapon feltüntetett értékeknek, továbbá nem lépik-e túl a Korm. rendelet 5. §-a által előírt felső határértékeket a következők szerint:
A szabad forgalomba bocsátott cigaretta hozama nem tartalmazhat cigarettánként többet, mint: 10 mg kátrányt, 1 mg nikotint, 10 mg szén-monoxidot, figyelembe véve a vonatkozó szabványban meghatározott konfidencia intervallumokat.


vJelentés a csecsemő- és kisgyermek-ruházati termékek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

 

Az ellenőrzés célja – az elmúlt évi ellenőrzésekhez hasonlóan – a forgalomban még megtalálható, – a termékbiztonsági hiányosság alapján, mintavétel és laborvizsgálat nélkül, a helyszínen, szemrevételezéssel megállapítható – nem megengedett módon alkalmazott húzózsinórral ellátott veszélyes csecsemő- és kisgyermek-ruházati termékek forgalomból való kiszűrése volt.


Jelentés az élelmiszerek ellenőrzéséről az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló földrajzi jelzések védelme érdekében

Hazánk adottságai – így földrajzi elhelyezkedése, éghajlati viszonyai –, valamint a termelők, illetve tenyésztők szaktudása, több évtizedes tapasztalata – lehetővé teszi számos olyan termék előállítását, amelyek különleges minőségüket, jellegzetes tulajdonságukat, hírnevüket egy meghatározott földrajzi területnek köszönhetik.


Jelentés az építési termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A témavizsgálat célja, hogy minél több, a kereskedelmi forgalomban árusított, biztonsági szempontból nem megfelelőnek vélt építési termékből történjen mintavétel, a veszélyesnek minősített termékekkel kapcsolatos intézkedések megtétele és a RAPEX riasztások számának növelése mellett.


Jelentés a fagyálló szélvédőmosók vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja a szélvédőmosó folyadékok feltüntetett dermedéspontjának ellenőrzése volt.


Jelentés a fényvédő tartalmú, illetve „tartósítószer-mentes” jelöléssel ellátott kozmetikai készítmények (hidratáló krémek, ajakápoló készítmények, stb.) laboratóriumi vizsgálata

A vizsgálat elsődleges célja tehát egyrészt annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett arckrémek – UV-szűrő komponensek tekintetében – egészségbiztonsági szempontjából megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, másrészt vizsgálat tárgyát képezte a jelölés szerint tartósítószert nem tartalmazó termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése is a tudatos fogyasztói magatartás támogatásának céljából.
Fényvédő tartalmú arckrémek ellenőrzésére első alkalommal került sor a hatóság által, ugyanis a fényvédő komponensek meghatározásával kapcsolatos módszert a hatóság Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma a vizsgálatot megelőző év során dolgozta ki és vezette be új vizsgálati területként a laboratórium műszaki területére vonatkozó, folyamatos fejlesztés jegyében.


Jelentés a gyermekszabadidő és sportruházati termékek vizsgálatáról

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt feladatának tekinti a gyermekek számára készített termékek folyamatos ellenőrzését. Tekintettel arra, hogy ez a korosztály a legkiszolgáltatottabb, legérzékenyebb, ezért jelen vizsgálatunk célja a gyermekek által használt és – a rendeltetésszerű használatból fakadóan – a gyermekek testével hosszabb ideig közvetlenül érintkező sport- és szabadidő-ruházati termékek azoszínezék tartalmának és nyersanyag összetételének vizsgálata volt.
Ezáltal ellenőriztük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek azoszínezék-tartalom tekintetében, illetve kielégítik-e a címkén feltüntetett összetételi jellemzőket.


Jelentés a gyufák és gyertyák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja a biztonsági gyufák és a belső terekben használható szabadon álló gyertyák biztonsági vizsgálata, a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

E termékköröket tervszerűen korábbi években nem ellenőriztük, de szinte minden évben sor került néhány panaszbejelentés kivizsgálására, amelyekben a kifogásolt termékek veszélyesnek bizonyultak.


Jelentés a hálózati elosztó és hosszabbító készletek laboratóriumi vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja annak megállapítása volt, hogy a hosszabbítók megfelelnek-e a szabványok által támasztott termékbiztonsági követelményeknek, és ezáltal a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele.


Jelentés az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzéséről, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére

Bár a turisztikai szezon más országokhoz hasonlóan az utóbbi években hazánkban is egyre jobban kitolódik, a legnagyobb vendégforgalom továbbra is a nyári hónapokra koncentrálódik. Mindez szükségessé teszi a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeres és folyamatos jelenlétét a belföldi és külföldi turisták által leginkább látogatott helyszíneken a főszezon időtartama alatt.

A témavizsgálat a vízparti nyaralóhelyek, strandok, wellness- és gyógyfürdők mellett a városközpontok vendéglátó-ipari egységeinek, valamint a nagyobb fesztiválok, illetve vásárok, gasztronómiai rendezvények ellenőrzésére helyezte a hangsúlyt. A vizsgálat a vendéglátó-ipari egységeken túl a taxi-szolgáltatás ellenőrzését is érintette.

Hatóságunk a vizsgálat révén nyomon követte a különböző idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartását, ezzel elősegítve a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfelelő tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését.


Jelentés a játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja a nem biztonságos játékok forgalomból történő kiszűrése volt.
További célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a termékek jelöléseire és a használati útmutatásaira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja – az előző évekhez hasonlóan – annak megállapítása volt, hogy a közterületi, valamint az intézményi (bölcsődei, óvodai és iskolai) játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

Nem megfelelőség megállapítása esetén a felügyelőségek megtették a szükséges lépéseket és intézkedéseket annak érdekében, hogy a játszóterek üzemeltetői az előírásoknak megfelelő módon, biztonságosan üzemeltessék a már telepített játszótéri eszközöket.


Jelentés a kuponos értékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Napjainkban a fogyasztó az interneten történő böngészés, barangolás során számos kedvező ajánlatot tartalmazó honlappal találkozhat, melyek között egyre nagyobb számban jelenik meg az úgynevezett „kuponos értékesítés”. A kuponos oldalak közös jellemzője, hogy az általuk „közvetített” termékek, szolgáltatások jelentős kedvezményekkel érhetőek el, vagy válnak elérhetővé bizonyos számú vásárlói szám elérését követően.


Jelentés a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött (mintavételi terv alapján történő) ellenőrzéséhez

A mintavétel elsődleges célja a nem biztonságos, közvetlenül csatlakozóaljzatba helyezhető éjszakai lámpatestek forgalomból történő kiszűrése volt. További cél volt a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthető termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja a nem biztonságos másnak látszó, élelmiszerrel összetéveszthető termékek forgalomból történő kiszűrése, továbbá a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.

A termékcsoportot átfogóan 2009-ben ellenőriztük, de szinte minden évben sor került néhány másnak látszó termék vizsgálatára, amelyek többsége veszélyesnek bizonyult. A termékkör vizsgálatát indokolta ezen túlmenően az is, hogy az elmúlt években a RAPEX-listába is sokféle élelmiszerhez hasonló termék került fel.


Jelentés a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra és az ingatlanirodák internetes hirdetéseire

A vállalkozások az eladások növelése érdekében a fogyasztókat a gazdasági reklámozás eszközével az áru megvásárlására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönzik. Ezzel a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének, valamint az áru vagy árujelző megismertetését, népszerűsítését is előmozdítják.

Napjainkban a legkülönfélébb reklámfogások, figyelemfelkeltő megoldások szaporodtak el, a gazdasági reklámok életünk szinte minden területét egyre inkább behálózzák. Ezért is kiemelten fontos, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek.


Jelentés a szigetelőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzések célja annak megállapítása volt, hogy a hazai és külföldi gyártású hőszigetelő anyagok forgalmazása megfelel-e a jogszabályban foglaltaknak.
Az ellenőrizendő termékkör kiválasztását indokolta, hogy hőszigetelő anyagok a kis- és nagykereskedelmi egységekben is kaphatóak, valamint e termékcsoport forgalmazási körülményeit évek óta nem ellenőrizte a hatóság.


Jelentés a villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban (mintavételi terv alapján) történő méréséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 2013-ban módosított 1275/2008/EK rendeletében meghatározott 2010. 01. 07. és 2013. 01. 07. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott, készenléti üzemmóddal rendelkező villamos kávéfőzők készenléti állapotban mérhető teljesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelőség esetén az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie mindazokat az intézkedéseket, amelyekkel a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, a környezetbarát tervezési követelmények szempontjából esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményei jogszerűvé tehetők.


Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási fényforrások és mosogatógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, energiahatékonysági címkézési szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményeinek jogszerűvé tételére és a feltárt jogsértések visszatartó erejű szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.


Jelentés a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján

A 2012. évtől lefolytatott fogyasztói beadványokon alapuló átfogó vizsgálatok – amely 2012-ben még kizárólag a villamosenergia- és földgázszolgáltatás területeire vonatkozott, majd 2013-tól már a víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területeire is kiterjedt – tapasztalataira tekintettel a fogyasztóvédelmi hatóság számára továbbra is fontosnak bizonyult, hogy nyomon követhesse, felismerhesse a fenti szolgáltatási területeken esetlegesen újonnan jelentkező, vagy folyamatosan fennálló fogyasztói problémákat, illetve jogalkalmazási nehézségeket.


Jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2014-ben is ellenőrizte az árfeltüntetési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezések megtartását, tekintettel arra, hogy az ártájékoztatás, áralkalmazás terén még mindig számos szabálytalanságot tapasztalnak a különböző ellenőrzési területeken a felügyelőségek. A már hagyományosnak tekinthető témavizsgálat elsődleges célja a fogyasztók anyagi érdekeinek védelme mellett, a teljes körű tájékoztatás megfelelőségének ellenőrzése.


Jelentés a karácsonyi szezonális termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A karácsonyi szezonális termékek jellemző képviselői a díszvilágítási füzérek. Ezek a termékek minden évben elbújva várják a karácsony közeledtét, amikor is a zene és a csengőszó mellett a díszítés leggyönyörködtetőbb eszközeivé válhatnak utcákon, áruházakban, lakásokban. E termékek színpompás és szinte már végtelennek tűnő formaválasztéka a fogyasztókat akaratlanul is rákényszeríti arra, hogy megvásárolják ezeket a termékeket, nem is gondolva arra, hogy a színpompás látvány nagyon könnyen drámai helyzetet idézhet elő. Ennek oka, hogy a nem megfelelő kialakítású és közvetlenül hálózati feszültségről működő lámpatestek használata könnyen áramütéssel vagy lakástűzzel járhat.


Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálatáról

A festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek illékony szerves vegyülete, azaz VOC tartalma (Volatile Organic Compound) a levegőbe kerülve jelentős mértékben hozzájárul az ózonréteg csökkenéséhez. Az Európai Unió a VOC-kibocsátás közösségi szintű csökkentése érdekében monitoring programot fogadott el (2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv), melynek célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben való felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek nemzeti szinten történő kibocsátásának korlátozása az ózonréteg védelmének érdekében.


Jelentés a  rezsicsökkentések végrehajtására és a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítésének ellenőrzéséről a közszolgáltatások körében

A fogyasztóvédelmi hatóság a 2014-es évben átfogóan, országos témavizsgálat keretén belül vizsgálta a rezsicsökkentéssel kapcsolatos jogszabályok betartását az érintett közszolgáltatások vonatkozásában. A témavizsgálat részét képezte a rezsicsökkentés teljesülésének, az egységes számlakép törvény előírásainak betartása, illetve a társasházi képviselők, a lakásszövetkezetek igazgatóságai részére előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése is.


Jelentés a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerek jelölésének és e termékekkel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat ellenőrzéséről azok valóságtartalma tekintetében

Jelen témavizsgálat elsősorban a termékeken elhelyezett összetételi jellemzők valóságtartalmának laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzésére, valamint a címkén esetlegesen előforduló egyéb megtévesztő tájékoztatások kiszűrésére helyezte a hangsúlyt.


Jelentés a szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzéséről, valamint fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűréséről

A fogyasztóvédelmi hatóság 2014-ben a megelőző évekhez hasonlóan országos témavizsgálat keretein belül, 8 hónapon keresztül ellenőrizte a kereskedelmi egységekben a szavatossági, illetve jótállási jogokkal kapcsolatos kifogások intézését. A témavizsgálat részét képezték a próbavásárlással egybekötött helyszíni ellenőrzések, valamint a témában a felügyelőségekhez beérkező fogyasztói beadványok egységes szempontok alapján történő vizsgálata is.