Pozitív lista

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2011. márciusától bevezette a vállalkozások pozitív listáját. Az NFH honlapján megtalálható azoknak a vállalkozásoknak a névsora, amelyeknél az NFH országos ellenőrzései közül, egy kiemelt vizsgálati téma során, semmilyen rendellenességet nem talált a hatóság, a megelőző egy évben pedig nem alkalmaztak velük szemben szankciót, illetve nem volt megalapozott panasz ellenük.

A pozitív lista bevezetésének előzményei

Az NFH által a rendszer bevezetését megelőző években végzett ellenőrzések eredményeinek kommunikációja jellemzően a jogsértések arányairól, azok súlyáról, a jellemző visszásságokról szólt, jóllehet fokozatosan nőtt azon vállalkozások száma, amelyekről az ellenőrzés során kiderült, hogy valamennyi, az ellenőrzésben számon kért jogszabályi előírásnak megfelelnek. Az NFH a vonatkozó törvényi előírások (Fgytv. 51.§) alapján valamennyi jogsértést megállapító jogerős határozatát közzétette, míg a jogszabályoknak megfelelően működő vállalkozásokról nem létezett semmilyen összesítés. Figyelemmel arra, hogy a hatósági kommunikáció egyik alapvető célja a fogyasztók tájékoztatása, a hatóság indokoltnak tartotta indokolt nem csupán azon cégek megnevezését, amelyek jogsértést követtek el, hanem azon vállalkozások nyilvántartását is, amelyek – a hatósági ellenőrzések eredményei alapján –  szabályosan működnek.

A jogszabályoknak megfelelően működő vállalkozások értékelése

A hatóság az ellenőrzései során jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti az ellenőrzés során tapasztaltakat, jellemzően a jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő gyakorlatokat, a rögzítettek alapján pedig hatósági határozatot hoz. Ilyen határozat meghozatalára azoknál a vállalkozásoknál, ahol az ellenőrzés nem tárt fel szabálytalanságot, értelemszerűen nem került sor.

A pozitív lista rendszerének szabályai alapján a hatóság azt is jegyzőkönyvbe veszi, ha az ellenőrzött egység a jogszabályoknak megfelelően működik, majd ez alapján egy olyan tartalmú dokumentumot állít ki, amely ezt a tényt rögzíti.

Az ilyen típusú „igazolás” kiállítása olyan ellenőrzések során valósítható meg, amelyek során a hatóság nem csupán egy termék(típus) megfelelőségét ellenőrzi, hanem a vizsgálat szélesebb körben, a fogyasztói érdekeket érintő témában zajlik.
 
Ahhoz, hogy valamely cég felkerüljön a listára, a következő vizsgált területek egyikén kell megfelelnie:

  • az árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó ellenőrzése;
  • a szavatossággal és jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézésének ellenőrzése;
  • az idegenforgalmilag frekventált helyeken működő vendéglátó egységek és a személy-taxi szolgáltatás ellenőrzése.

Azok a vállalkozások, amelyek nem esnek bele a három átfogó éves ellenőrzés valamelyikébe, azok kérhetik a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségétől a vizsgálatot, s ha ennek során mindent rendben találnak a szakemberek, úgy ők is felkerülnek a pozitív listára.

Amennyiben a hatóság azt állapítja meg, hogy az adott vállalkozás a témavizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tett, az erről szóló dokumentumot megküldi az NFH központjának, a központ pedig – egyéb kritériumoknak való megfelelés esetén – az igazolást kiadja a vállalkozás részére, amely az üzletben kifüggeszthető.

A jogkövető vállalkozásra vonatkozó, a normáknak megfelelő működést igazoló információk mindemellett megjelennek a hatóság honlapján is. Az igazolást elnyerő vállalkozás vállalja az esetleges utóellenőrzést, ezzel együtt azt, hogy amennyiben egy utó- vagy újbóli ellenőrzés során a hatóság jogsértést tár fel, az üzletben kifüggesztett dokumentumot haladéktalanul el kell távolítani és a hatóság honlapjáról is törlésre kerül a vonatkozó információ. A vállalkozások mindemellett tudomásul veszik, hogy a pozitív minősítéssel rendelkezőkkel szemben bejelentett panaszokat a hatóság soron kívül kivizsgálja.

 

A pozitív listára való felkerülés feltételeiről bővebben itt olvashat.

 

Pozitív listás vállalkozások>>