Fogyasztóbarát Vállalkozás Tanúsítási Rendszer

Magyarország fogyasztóvédelmi politikájával szembeni elvárásként fogalmazódik meg, hogy a hatósági jogalkalmazás tekintetében a jogkövető magatartást preventív és alternatív eszközökkel is elő kell mozdítani. A feladat megvalósítása érdekében alakította ki és indította útjára a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) a „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszert, illetve a megkülönböztető jelölés elnyerésére vonatkozó részletes pályázati kereteket.


 • A Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer szabályzata (pdf)
 • Pályázati felhívás (pdf)
 • Pályázati formanyomtatvány (pdf) (doc)
 • Pályázati nyilatkozat (pdf) (doc)

A „Fogyasztóbarát” Tanúsítási Rendszer célja, hogy

 • a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket,
 • a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint
 • ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.

A minősítés odaítélése pályázati rendszerben működik, a sikeresnek minősített vállalkozás jogosultságot szerez a „Fogyasztóbarát” védjegy viselésére.

Az odaítélés minimumfeltétele a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan betartása és az, hogy a vállalkozás korábbi tevékenysége során sem sértett jogszabályi rendelkezéseket.

A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta.

Pályázni az alábbi fő témakörökben lehet:

 • fogyasztóbarát ügyfélszolgálat – ahol a pályázó olyan ügyfélszolgálati rendszert működtet, amely alkalmas a fogyasztói reklamációk gyors, hatékony és jogszerű elintézésére;
 • fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer – amelyben a pályázó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a termékek értékesítésével, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos valamennyi információ a lehető leghatékonyabb és legegyszerűbb módon eljusson a fogyasztókhoz;
 • hazai elkötelezettségű vállalkozás – amely esetben a vállalkozás az átlagostól nagyobb arányban forgalmaz magyar termékeket, előnyben részesíti a hazai termelőket és beszállítókat, árukínálatában pedig elsősorban az ár-érték arányban is elérhető, minőségi termékeket helyezi előtérbe;
 • a kiemelt figyelmet igénylő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszerek – amelyek a nehezebben tájékozódó, főként idős emberek információhoz való jutását, a fiatalkorúak kiszolgálásának korlátaira vonatkozó előírások betartását vagy a mozgáskorlátozottak közlekedését, az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutását segítik elő;
 • fenntartható fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás – ahol a vállalkozás sokat tesz azért, hogy tevékenysége az értékesítési szempontokon túlmutató céloknak is megfeleljen.

A felsorolt pályázati lehetőségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekről úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelző használatára vonatkozó általános kritériumoknak, azaz az alapvető, a fogyasztói elégedettséget, tudatosságot és/vagy kultúrát növelő célkitűzéseknek.

Pályázni nem csak már hosszabb ideje működtetett rendszerek bemutatásával lehet, hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett rendszerek működésének kiemelt és többszöri hatósági kontrollját.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, a pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

 

Bővebben itt olvashat a tanúsítványról: http://www.nfh.hu/node/7844

Fogyasztóbarát Vállalkozások listája >>>