Eljárási költségek

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárási költség) mértékét a rendelet melléklete határozza meg. 

Az eljárási költséget az NFH Magyar Államkincstárnál - a 10032000-01494879-00000000 számlaszámon - vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára csekken vagy átutalással kell befizetni.

Az eljárási költséget az eljárási költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított tíz munkanapon belül kell megfizetni. Az NFH központi szerve a befizetett eljárási költségről számlát állít ki, és azt a befizetést követő tíz munkanapon belül megküldi az ügyfélnek. A befolyt eljárási költség az NFH bevételét képezi.


A 212/2008 (VIII.29) Korm. rendeletben nem szereplő vizsgálati és szolgáltatási díjakat az NFH saját hatáskörében egyedi kalkulációval, szabályzata alapján állapítja meg. A vizsgálati és szolgáltatási díjak ÁFA kötelesek.
 
A termékbiztonsági és minőségi vizsgálatok rendjét a fogyasztóvédelmi hatóság piacfelügyeleti tevékenységének szabályzata tartalmazza.
 
Megbízás alapján végzett vizsgálatok díja a 7/2012. szabályzat 4. számú melléklete alapján kerül megállapításra.
 
Közérdekű adatot a hatóság jelen gyakorlat szerint ingyenesen szolgáltat. (Közérdekű adat: A Hatóság tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől.)

magyar