Visszakapcsolás

Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj rendeletben meghatározott külön díjat is megfizeti, a földgázkereskedő annak tudomására jutását követően

legkésőbb 24 órán belül

köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

A földgázelosztó a kezdeményezésnek köteles az azt követő munkanapon eleget tenni.