Számlázás

A számlázásnak és az elszámolásnak világosan, érthető módon kell történnie, valamint a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia.

A földgázkereskedő köteles az elszámoló számlán és a végszámlán feltüntetni

  • a földgáz tényleges értékesítési árát, elszámolási időszakon belüli árváltozás esetében az elszámolási időszak értékesítési árait is, és
  • az elszámolási időszakra vonatkozó kezdő és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást.

A földgázkereskedő köteles évente egy alkalommal tájékoztatást adni:

  • a felhasználó számlában elszámolt éves energiafogyasztásának és az azt megelőző éves elszámolási időszakban mért fogyasztással való összehasonlításáról, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,
  • a lakossági fogyasztók részére az átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlításról vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségéről, és
  • a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségről.

Az adatokat távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében minden alkalommal, nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében évente egy alkalommal kell a számlán feltüntetni. A távleolvasott adatokhoz való, internetes felületen keresztül történő hozzáférést a földgázelosztó az üzletszabályzatában meghatározott módon térítésmentesen biztosítja a felhasználó számára.