Rezsicsökkentés

A csökkentés érvényesülése

Tájékoztatás a csökkentésről

Miért nem érvényesül a csökkentés?

Miért kell plusz díjakat fizetni?


A csökkentés érvényesülése

2013. január 1. és október 31. közötti fogyasztási időszakban

A csökkentett összeg legfeljebb a 2012. december 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energiamennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között számított összeg 90%-a lehet.

2013. október 31-ét követő fogyasztási időszakban

A csökkentett összeg legfeljebb a 2013. október 31-én alkalmazott díjak alapján azonos energiamennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között számított összeg 88,9%-a lehet.

A kedvezmények érvényesülésének feltételei: egyetemes szolgáltatás keretében történjen a vételezés – a szolgáltatóval kötött szerződésből, illetve a számlán található információkból bizonyosodhat meg arról, hogy egyetemes szolgáltatás keretében vásárolja az energiát lakossági fogyasztóként vételezzen 2012. december 31-ét, illetve 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett szolgáltatást tartalmazzon a számla.


Tájékoztatás a csökkentésről

Az egyetemes szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.


Miért nem érvényesül a csökkentés?

Mi az oka annak, hogy a villany vagy gázszámlámban nem realizálódik a 10%-os csökkentés, illetve fel sincs tüntetve a megtakarítás összege?

Ezekben az esetekben valószínűleg a fogyasztó nem egyetemes szolgáltatás keretében vételez villamos energiát, illetve földgázt, hanem kereskedőtől (pl.: Magyar Telekom Nyrt.) vásárolja azt. A rezsitörvény, valamint a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről szóló 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet is egyetemes szolgáltatók vonatkozásában tartalmaz kötelező előírásokat, ezért a kereskedőkre sem a 10%-os rezsicsökkentés, sem ennek feltüntetése nem kötelező előírás.

Másik ok lehet, hogy a jogszabályok által meghatározott határidő előtt kibocsátott számlák esetében még nem jelenik meg a rezsicsökkentés. A villamosenergia-, földgáz- és táv-hőszolgáltatás területén, az egyetemes szolgáltatással ellá-tott lakossági felhasználók által fizetendő díjak esetében a 2012. december 31-ét követő időszakban igénybe vett szolgáltatás mennyiségért fizetendő díjak csökkentését írja elő a törvény. Tehát a számlákban elszámolt korábbi fogyasztásra vonatkozóan még nem a csökkentett díjat kell alkalmaznia a szolgáltatónak.


Miért kell plusz díjakat fizetni?

A villamosenergia-számlán az elfogyasztott áram díján felül szerepelnek olyan plusz költségek is, mint a rendszerhasználati díjak, illetve egyéb pénzeszközök. Mi az oka ennek?

A jogszabályok alapján a fogyasztók által fizetett „áramdíj” több elemből tevődik össze. Tartalmazza egyrészt az áram, mint termék árát, a rendszerhasználati díjakat, az ún. egyéb pénzeszközöket, valamint az általános forgalmi adót. A villamos energia árát miniszteri rendelet határozza meg.

Ezen felül – mivel a villamos energia gazdaságosan, nagy mennyiségben nem raktározható, és különálló vállalkozások közreműködésével jut el a felhasználási helyre – jogszabály alapján - rendszerhasználati díjakat kell fizetni a villamos hálózatokon való továbbítás ellenértékeként. A rendszer-használati díj több elemből tevődik össze, ezek közül egyes díjelemek függetlenek az energiafogyasztástól – azaz akkor is meg kell azokat fizetni, ha a fogyasztó egyáltalán nem fogyasztott áramot az adott hónapban –, más díjelemek pedig az elfogyasztott áram mennyiségétől függenek.

A rendszerhasználati díjak a következőek: átviteli rendszer-irányítási díj, a rendszerszintű szolgáltatások díja, az elosztói alapdíj, az elosztói forgalmi díj, az elosztói veszteség díj és az elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj.

A rendszerhasználati díjak mértékét és alkalmazásuk feltételeit országos szinten a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelete állapítja meg egységesen az adott évre.

A rendszerhasználati díjakon felül az egyéb pénzeszközöket is – mely magába foglalja a szénipari szerkezetátalakítási támogatás díját, a kedvezményes árú villamosenergia-támogatást, valamint a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat – kötelesek a szolgáltatók jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően külön szerepeltetni a számlákon. Jogszabály írja tehát elő ezen díjak mértékét, felszámítását és a számlákon történő tételes szerepeltetését.