Számhordozás

Mi az a számhordozás?

Hogyan kell kezdeményezni a számhordozást, és mi az eljárása?

Mi az a számátadási időablak?

Mire vagyunk jogosultak, ha a számhordozás késik vagy indokolatlanul elutasítják?

Mikor tagadhatja meg az átadó szolgáltató a számhordozási igényt?

Hogyan kell rendezni az átadó szolgáltatóval szemben fennálló tartozásunkat?

Hogyan tudhatjuk meg, hogy az általunk hívott szám valójában melyik szolgáltatóhoz tartozik?


Mi az a számhordozás?

A szolgáltatók kötelesek biztosítani (mind vezetékes, mind mobiltelefon előfizetés esetében) annak a lehetőségét, hogy az azonos számozási körzeten belüli költözés, valamint szolgáltató-váltás esetén megtarthassuk hívószámunkat. Előfizetőként jogosultak vagyunk arra is, hogy a már hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozzuk, beleértve ebbe akár azt a szolgáltatót is, akinek már korábban az előfizetői voltunk.

Fontos megemlíteni, hogy azonos feltételekkel vehetjük igénybe a telefonszolgáltatást, függetlenül attól, hogy hordozott vagy nem hordozott számmal rendelkezünk.


Hogyan kell kezdeményezni a számhordozást, és mi az eljárása?

Mind az átadó (jelenlegi), mind az átvevő (jövőbeni) szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben feltüntetni a számhordozhatóság feltételeit és eljárási szabályait.

Helyhez kötött (vezetékes) és a mobil telefonhálózatban a számhordozási igényünket – az új előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentéssel egyidejűleg – az átvevő szolgáltató részére kell bejelentenünk. Azonosításunk után az átvevő szolgáltató jár el a nevünkben az átadó szolgáltatónál az addigi szerződésünk megszüntetése és a hordozás lefolytatása céljából, ezért nem kötelezhet arra minket, hogy az átadó szolgáltatóval ilyen okból felvegyük a kapcsolatot.

Fontos tehát, hogy ne mondjuk fel az (eredeti) előfizetői szerződésünket, mert akkor nem kaphatjuk meg az új szolgáltatónál a hordozni kívánt telefonszámunkat.

Az átvevő szolgáltatóval – az előfizetői szerződés mellett – számhordozási megállapodást is kötünk, amely az előfizető által hordozandó összes számot és a hordozások számátadási időablakát is tartalmazza.


Mi az a számátadási időablak?

Az a meghatározott időpontban (minden munkanap 20 óra 00 perctől) kezdődő, 4 óra hosszúságú – a számhordozás technikai lebonyolításához szükséges – időtartomány, amelyben a számhordozás és számmező átadás érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják, és amely időtartam alatt a számátadással érintett számokon a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet. Az átadó szolgáltató a szolgáltatások folyamatosságát a számátadási időablak kezdetéig köteles biztosítani.

A számhordozási igény bejelentése során az átvevő szolgáltató és az előfizető – a számhordozáson, az egybefüggő számtartomány részleges hordozása esetén az elhordozni kívánt számokon túl – megállapodik a számátadási időablakról is.


Mire vagyunk jogosultak, ha a számhordozás késik vagy indokolatlanul elutasítják?

A számhordozás késleltetése (pl.: az átvevő szolgáltató nem továbbítja határidőben a számhordozási igényt az átadó szolgáltatónak) vagy indokolatlan elutasítása esetén az előfizetőt a jogszabály szerint 5000 Ft kötbér illeti meg számhordozási megállapodásonként és mulasztásonként.


Mikor tagadhatja meg az átadó szolgáltató a számhordozási igényt?

Az átadó szolgáltató a számhordozási igényünket csak abban az esetben tagadhatja meg, ha

  • az átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozásunk van, amelyről a szolgáltató igazolható módon értesített bennünket, vagy
  • a számhordozás időzítése és végrehajtása érdekében (bonyolultabb esetekben) az átadó szolgáltató egyeztetést igényel az átvevő szolgáltatóval, vagy ha
  • a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható egyértelműen.

A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt egy munkanapon belül értesíteni.


Hogyan kell rendezni az átadó szolgáltatóval szemben fennálló tartozásunkat?

Mindent, amivel tartozunk (pl.: számlatartozás, kötbér), a számhordozás bejelentését követő 8. munkanapig be kell fizetnünk az átadó szolgáltatónak, kivéve, ha az átvevő szolgáltató átvállalja tartozásunkat.


Hogyan tudhatjuk meg, hogy az általunk hívott szám valójában melyik szolgáltatóhoz tartozik?

Amennyiben számhordozás esetén a hívott szám hívásának díjazása megváltozhat amiatt, hogy a hívó fél szolgáltatója különböző díjazást alkalmaz (a különböző helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló, azonos számozási körzetben lévő földrajzi számok hívásánál, illetve a különböző mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló hívásoknál), akkor a hívó fél szolgáltatója köteles a hívó számára, a hívás előtt közvetlenül, saját hálózatából előfizetői készülékről díjmentes tájékozódási lehetőséget biztosítani arról, hogy a hívás melyik szolgáltató hálózatában végződik, és annak mennyi a tarifája. Ezen adatokat a hívásrészletezőn is fel kell tüntetni. Az itt említett tájékoztatási kötelezettségének a szolgáltató kétféleképpen tehet eleget:

  • Saját hálózatában díjmentesen hívható ügyfélszolgálati, illetve egyéb díjmentesen hívható számán keresztül, vagy
  • Egy előre beállított, (a hívó fél által manuálisan bármikor) megszakítható automatikus jelzés és azt követő – legalább a hívást végződtető szolgáltatót és a hívás tarifájának részletes elérhetőségét tartalmazó – automatikus tájékoztatás útján.