Fogyasztói csoportok bejelentése


A fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) értelmében a 2012. január 1-jét megelőzően létrehozott fogyasztói csoportot működtető vállalkozások számára az alábbi bejelentési és tájékoztatási kötelezettségeket írta elő.

A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás köteles tevékenységének folytatását a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: NFM) – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően – 2014. január 31. napjáig bejelenteni. A Korm. rendelet 2. §-a sorolja fel, hogy mely adatokat kell a bejelentéssel együtt megküldeni az NFM részére elektronikus úton, és rendelkezik arról, hogy ezen adatokban bekövetkezett változásokról a változást követő harminc napon belül elektronikus úton kell tájékoztatni az NFM-t.

Kérjük, hogy a bejelentést, illetve a változás bejelentését az itlabor@nfm.gov.hu e-mail címre, lehetőség szerint az itt letölthető 1. számú megfelelően kitöltött formanyomtatvány megküldésével teljesítsék az érintett vállalkozások.

A fogyasztói csoportot működtető vállalkozásnak a tag szerződés szerint, rendszeres időközönként teljesített, meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordítandó befizetéseit fogyasztói csoportonként, saját pénzeszközeitől elkülönített számlán kell tartania. A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése határozza meg, hogy mely esetekben lehet az elkülönített számlán elhelyezett összegből kifizetést eszközölni, amely kifizetésekről kifizetés időpontjától számított nyolc napon belül elektronikus úton kell tájékoztatni az NFM-t. 

Kérjük, hogy az elkülönített számláról történt kifizetésről szóló tájékoztatást a itlabor@nfm.gov.hu e-mail címre, lehetőség szerint az itt letölthető 2. számú megfelelően kitöltött formanyomtatvány megküldésével teljesítsék az érintett vállalkozások.

A fogyasztói csoportot működtető vállalkozásnak a tagok részvételével a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerző tag kijelölése érdekében nyilvános kiválasztást kell tartania és arról jegyzőkönyvet készítenie. A jegyzőkönyvre vonatkozó tartalmi és formai követelményeket a Korm. rendelet 5. §-a határozza meg. A vállalkozás a jegyzőkönyvet a nyilvános kiválasztást követő tizenöt napon belül köteles megküldeni az NFM-nek. 

Kérjük, hogy jegyzőkönyveket a itlabor@nfm.gov.hu e-mail címre küldjék meg.
 

 


 

magyar