Alapfogalmak

A kereskedelmi tevékenység alapvető szabályait a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény tartalmazza.

A törvény hatálya - a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység kivételével - a kereskedelmi tevékenység, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, továbbá a termékek forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki

Alapfogalmak 

Forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, 
fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő
rendelkezésre bocsátása;

Kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint 
kereskedelmi ügynöki tevékenység; 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a 
kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat 
folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt; 

Kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat; 

Kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását; 

Kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; 

Üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; 

Üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 
idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű
kiskereskedelmi tevékenységet; 

Vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

magyar