Tájékoztatás a panaszügyintézésről

A fogyasztóvédelmi tárgyú beadványok gyorsabb és költséghatékonyabb intézése érdekében a következőkre hívjuk fel szíves figyelmüket:

Elektronikus úton benyújtandó panaszok, kérelmek esetében kérjük, hogy azt a fogyasztóvédelmi hatóság részére az Ügyfélkapun keresztül, a megfelelő űrlapok kitöltésével küldje meg. Amennyiben nincs még ügyfélkapus regisztrációja, lehetősége van ideiglenes regisztrációval is beküldenie a kérelmet. (Erről bővebben itt olvashat)
 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság statútum rendelete alapján

közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel az NFH jár el.

Amennyiben panaszával írásban, ill. elektronikusan mégis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot keresi meg az illetékes felügyelőség helyett, úgy – a tartalom érdemi vizsgálata nélkül – a beadvány áttételére kerül sor a beérkezését követő 8 napon belül.
 
Az illetékes felügyelőségek listáját az alábbi linken érheti el:

Az illetékességet megalapozza az Ön lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.
 
A közigazgatási eljárási törvény értelmében a kérelemnek kötelezően tartalmaznia szükséges

  • az ügyfél és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét,
  • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
  • továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Fentieken túl a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján a kérelemnek az alábbiakat is tartalmaznia szükséges:

  • a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
  • a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
  • a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, valamint
  • a kérelmező aláírását.

Ezen adatok valamelyikének hiányában beadványa közérdekű bejelentésként intézhető el, amelyben az eljárást kezdeményező személy ügyfélnek nem minősül.
 
Kérjük vegye figyelembe továbbá, hogy az erről a linkről elérhető tájékoztató szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak mely területen van hatásköre eljárni egyetemes és közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatban, illetve mire terjed ki a fogyasztóvédelmi hatóság feladatköre. 

Fontos kiemelni, hogy a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a fogyasztó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni.

 
Az eljárási kérelem benyújtásához segítséget nyújtó űrlapot elérheti innen a következő formátumokban:

magyar