Változhat a lejárt élelmiszerekkel való visszaélések büntetése

A Büntető Törvénykönyvben szabályoznák a lejárt szavatosságú, így hulladéknak minősített élelmiszer, takarmány engedély nélküli megszerzését, tartását és forgalmazását. Az új Btk.-hoz benyújtott módosító javaslat szerint a lejárt - így hulladéknak nyilvánított - termékeket gyakran tulajdonítják el illetéktelenek, és átcímkézve, átcsomagolva újra megpróbálják forgalomba hozni azokat, ám az ilyen ügyben indult nyomozásokat a rendőrség sokszor azzal zárja le, hogy a hulladékoknak nincs értéke, így nincs elkövetési érték sem, tehát nem történik jogszabálysértés.

Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok pedig azért nem vonatkozhatnak az ilyen esetekre, mert a hulladék már nem élelmiszer.

Ezért egy új passzust iktatnának a Btk.-ba, amely így kimondaná: aki a hulladéknak minősülő élelmiszert, illetve takarmányt engedély nélkül megszerez, tart vagy elvisz, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki ezt azért teszi, hogy a hulladéknak minősülő élelmiszert forgalomba hozza, két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne, ha pedig forgalomba is hozza, három év is lehetne a büntetése.

forrás: Kormánynapló

Share on Tumblr