A nap híre (2012.06.14) - Piacfelügyeleti együttműködés a Horvát Köztársaság Állami Felügyelőségével

Tekintettel a fogyasztóvédelem és piacfelügyelet, mint közérdekű feladatok fejlesztésére, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Horvát Köztársaság Állami Felügyelősége a napokban együttműködési megállapodást kötött. A Megállapodás célja a két ország hatóságának együttműködése a fogyasztóvédelem és a piacfelügyelet területén (a fogyasztó-központú és biztonságos árupiac létrehozása), valamint a hatékony piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi rendszer működtetése érdekében.

Az együttműködési megállapodás értelmében a felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a fogyasztóvédelmet érintő nemzeti törvények és jogszabályok megalkotásáról és módosításáról, a fogyasztói tájékoztatás és oktatás módszereiről, a termékeket és szolgáltatásokat érintő piacfelügyeleti tevékenységük során szerzetttapasztalataikról.

A felek tapasztalataik cseréjében állapodtak meg az Európai Unió fogyasztóvédelemre és piacfelügyeletre vonatkozó jogi előírásainakgyakorlati alkalmazása, a piacfelügyeleti ellenőrzési módszerek, a RAPEX értesítési mechanizmus terén folyó gyakorlat ismertetése terén. Valamint egyeztetnek majd a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos panaszkezelési módszerekről, valamint a piacfelügyeleti tevékenységet végző, panaszkezeléssel foglalkozó szakértők tapasztalatairól.

Az együttműködő Felek tájékoztatják egymást a nemzetközi együttműködést érintő tevékenységükről éskonzultálnak a fogyasztóvédelemre irányuló nemzetközi tevékenységről. Lehetővé teszik és elősegítik az Állami Felügyelőség és a Nemzeti FogyasztóvédelmiHatóság területi szervezetei közötti határon átnyúló együttműködést.

A Felek kölcsönösen segítik egymást a mindkét Felet érintő, határon átnyúló (az érintett vállalkozás székhelye vagy telephelye, valamint a fogyasztó lakóhelye egyaránt egyik vagy másik Fél államának területén található) fogyasztói panaszok kivizsgálása során.

Az együttműködési megállapodás itt olvasható.  

Share on Tumblr